Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Returnado - Innoverar returhantering och missnöjeshantering inom e-handel och ökar e-handlares lönsamhet

Diarienummer
Koordinator Returnado AB - SU INKUBATOR
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att validera innovationen samt lägga grunden till ett potentiellt djupare samarbete med den deltagande e-handelsplattformen samt andra likartade plattformar på den svenska och närliggande marknader. Syftet och målet anses uppfyllt då vi under projektets gång signerade ett partnerskap med Norges näst största e-handelsplattform, påbörjade partnerskap med e-handelsbyrå som arbetar med världens största e-handelsplattform samt mottog förfrågan om partnerskap från projektets deltagande e-handelsplattform.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss bygga en förståelse för e-handelsplattformars förväntningar och behov för innovativ returhantering, samt processmässiga nödvändigheter för samarbete mellan e-handelsplattform och Returnado. Resultatet av projektet ville Returnado applicera på andra partners och e-handelsplattformar på nationell och internationell nivå. Utfallet anses positivt då vi mottagit förfrågningar från andra aktörer och plattformar om samarbeten och partnerskap, samt applicerat lärdomarna och tekniken som utvecklats genom projektet.

Upplägg och genomförande

Olika parter i projektet var engagerade till olika grad i de olika momenten. Vi såg att e-handlare är de som är experter på deras egna behov och de tog större utrymme där, samtidigt som e-handelsplattformen hade flera tankar kring skalbarhet, kommersialisering och hur respektive plattform kunde samverka långsiktigt. Gällande planering var det lite av en utmaning att synka alla parter för att ta fram funktionalitet parallellt. I framtida projekt skulle vi nog arbeta med en något längre tidsplan med lite andrum mellan varje delmoment för att bygga in marginal i planen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00762

Statistik för sidan