Resebidrag Sydkorea

Diarienummer
Koordinator LOVAKADEMY AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Senast uppdaterad 6 maj 2017

Diarienummer 2017-02442

Statistik för sidan