Resebidrag Sydkorea

Diarienummer 2017-02442
Koordinator LOVAKADEMY AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag