Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationellt resebidrag för små och medelstora företag

I det här erbjudandet har vi tidigare finansierar små och medelstora företags kostnader för internationella resor. Syftet med resorna skulle vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Tidigare ansökningstillfällen

Resebidrag för små och medelstora företag
Stängde 31 december 2017

Vi finansierar små och medelstora företags resekostnader för att träffa internationella samarbetspartners inom Horisont 2020 eller Eureka.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2016-05261

Statistik för sidan