Internationellt resebidrag för små och medelstora företag

I det här erbjudandet har vi tidigare finansierar små och medelstora företags kostnader för internationella resor. Syftet med resorna skulle vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Closed for application

Closed
Closed 31 December 2017

Resebidrag för små och medelstora företag

Closed 31 December 2017

Vi finansierar små och medelstora företags resekostnader för att träffa internationella samarbetspartners inom Horisont 2020 eller Eureka.

Last updated 2 November 2018

Reference number 2016-05261

Page statistics