Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Resebidrag Marocko Demo med lagringslösning

Diarienummer
Koordinator CLEANERGY AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektet syftade till att genomföra en resa till Marocko med avsikt att få med Masen som partner i en ansökan till H2020. Resan genomfördes med gott resultat och ansökan lämnades in.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att lämna in en ansökan till LC-SC3-RES-13-2018 där Cleanergy avsåg att vara koordinator. För att förbättra marknadsförutsättningarna var ett deltagande från Masen önskvärt. Resultatet blev en inlämnad ansökan med Cleanergy som koordinator och Masen som en av 8 projektparter som kom från 6 olika länder.

Upplägg och genomförande

Att genomföra en ansökan till en tematisk H2020 utlysning kräver en samordning mellan alla projektparter vilket underlättas av personliga möten. I detta projekt genomfördes personliga möten med Masen samt ytterligare 2 projektparter. Resterande samordning genomfördes i form av web-möten vilket visade sig tillräckligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 februari 2018

Diarienummer 2017-05620

Statistik för sidan