Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReLed-3D Resurseffektiv och flexibel produktion inom fordonsindustrin genom additiv tillverkning i metall

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 749 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - september 2021
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-05418sv.pdf (pdf, 3819 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål för ReLed-3D har främst varit att utveckla design- och tillverkningsmetodik för en resurseffektiv additiv tillverkning ”AM” av komponenter inom fordonsindustrin. Detta har adresserat hela värdekedjan från innovativ design för AM till optimering utifrån funktionskrav, material och kvalitetsaspekter, samt beredning, tillverkning och efterbehandling. Resultat från ReLed-3D: - Innovationsprocess för nytänkande genom AM - FoU-studier om värmeöverföring hos provkroppar i metall - Öka industrinyttan av AM genom fallstudier - Guide för AM.

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Innovationsprocess för nytänkande genom Additiv Tillverkning, AM. Baserad på metoder för produktutveckling Industriellt anpassad utbildning, vägledning och fallstudier 2. FoU-studie om värmeöverföring hos provkroppar i metall designade för AM. Optimerade med flödessimulering. Prov i provrigg visar resultat enl förväntan samt behov av FoU 3. Guide för AM. Är publicerad av Lunds Universitet, har använts i innovationsprocessen 4. Utvecklingsprocess med industriella fallstudier. Har tydliggjort en successiv industriell mognad och implementering av AM i ett företag.

Upplägg och genomförande

Den industriella utgångspunkten har omfattat hela innovationsprocessen för AM genom försörjningskedjan, från pulvermaterial till färdig komponent. Genomförandet speglar detta, genom att bygga en industriellt tillämpbar innovationsprocess för produkt- och produktionsutveckling, samt planera och utföra riktad FoU där ny kunskap behöver tas fram. Insikt 1: Detta är en tidskrävande process. Insikt 2: Det krävs stora insatser att ta fram fakta - Om en komponents livscykelkostnader vid traditionell tillverkning - Om den tillverkas med AM För att göra en korrekt jämförelse.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 december 2021

Diarienummer 2016-05418

Statistik för sidan