Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReLed-3D Resurseffektiv och flexibel produktion inom fordonsindustrin genom additiv tillverkning i metall

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 749 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Ökad efterfrågan på individualiserade produkter, gör att additiv tillverkning (AM) blir alltmer intressant även för komponenttillverkning. Projektet adresserar hela värdekedjan från design och designoptimering till kvalitetsaspekter. Främsta målet är att utveckla design- och tillverkningsmetodik, för en resurseffektiv additiv tillverkning av komponenter inom fordonsindustrin. Resultaten kommer att demonstreras genom en komponent för en lastbil, som tillverkas med AM-teknik för selektiv lasersmältning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ReLed-3D kommer att bidra med kunskap som krävs för ökad industriell användning av AM i fordonsindustrin. Projektets effekter och resultat knyts till framtagning av en specifik komponent, med ett arbetssätt som visar vägen för en komplett industriell framtagningskedja. Detta bidrar till att utveckla design med hög komplexitet, som kan ersätta flera komponenter, och tillverkning som summerat ökar hållbar produktframtagning, med högt utnyttjande av råmaterialet (minimerat spill), hög flexibilitet, förkortade ledtider och förbättrade komponentegenskaper.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har fem tekniska arbetspaket, AP, och ett AP för projektledning. Genomförandet av projektet utifrån AP 1 -5 sker efter följande rubriker: AP 1: Material för fordon och additiv tillverkning, framtagning och provning av material. AP 2: Guidelines för design med additiv tillverkning, som tas fram utifrån fallstudien AP 3: Produktionsstrategi och efterbearbetning, med optimerad tillverkningsprocess AP 4: Kvalitetssäkring, med CT röntgen AP 5: Kostnadsmodeller för additiv tillverkning, fullständigare beskrivna AP 6: Projektledning för administration resp teknik

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 september 2021

Diarienummer 2016-05418

Statistik för sidan