Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

QUALITY II - Avancerad kvalitetssäkring av limmade och svetsade förband

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2014-03949eng.pdf(pdf, 2721 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

En robotiserad prototyp (hårdvara, mjukvara, algoritmer) av ett laserultraljudssystem för on-line oförstörande kvalitetskontroll av ett antal olika fogtyper har tagits fram. Uppställningar, procedurer och algoritmer tar tagits fram i labbmiljö och sedan testats i produktionslik miljö (demonstratorer) vid montering av prototypen på industrirobotar ute i industrin. Systemets kapabilitet har dessutom utforskats teoretiskt med simuleringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat på att: laserultraljudsbaserad oförstörande provning kan användas för kvalitetskontroll av olika fogtyper; datainsamlingen kan robotautomatiseras robust. Metoden tillämpbarhet för ett antal fogtyper och kvalitetsmått har utvärderats för ett antal svets och fogmetoder. Seminarier har hållits för resultatspridning och samverkan. De förväntade effekterna: metoden har inte implementerats i industrin än (ingick ej i projektplanen) utan ytterligare forskning behövs.

Upplägg och genomförande

De deltagande företagen har definierat och prioriterat de konkreta tillämpningarna, tillverkat prover med och utan defekter, utfört oförstörande och förstörande karakterisering, undersökt hindren för en industriell implementering, samt varit värd för industridemonstratorer och resultatseminarier. Forskningsaktörerna har simulerat provningen samt utvecklat en prototyp för robotiserad inspektion med laserultraljud. Tillsammans med Svetskommissionen spreds resultaten till svetsutbildningar samt hölls ett breddande seminarium med även projektexterna talare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-03949

Statistik för sidan