Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Push the Line! Reliable assistive technologies to enhance independence of elderly after hospitalization

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - eHälsoinstitutet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det ursprungliga målet var att utveckla en teknisk plattform som gör tekniska hjälpmedel tillgängliga för att stödja äldre i hemmet efter sjukhusvistelsen. Vi tillämpade en intressentfokuserad strategi inkl. 6 piloter som bekräftade den stora roll som processer har vid införandet av teknik för äldre. Det reviderade projektmålet blev därför att utveckla en hållbar mäklarplattform som ska stödja intressenterna med sina svårigheter i att införa teknik. Mäklarplattformen utmärks av ´öppna data´ som leder till´öppen innovation´ där intressenter kan bidra och samverka.

Långsiktiga effekter som förväntas

Baserat på de piloterstudier och arbetsmöten som genomfördes med intressenterna identifierade vi två utmaningar med stor potential: (1) förståelse av de grundläggande principer och processer för användningen av tekniska hjälpmedel för äldre i hemmet, och (2) stödja processerna med en hållbar mäklarplattform som stödjer intressenternas samverkan interaktion och hantering av problem. Bland kraven finns anonymisering av data, som vid behov ska skyddas, definierade standarder för aggregerade strukturer för att skapa tillförlitlig medicinsk kvalitet och samverkansmetoder.

Upplägg och genomförande

I steg 1 tillämpade vi en intressentfokuserad strategi för att undersöka behov och identifiera viktiga utmaningar med 6 piloter som fungerade som drivkrafter för vårt arbete. Baserat på dessa viktiga erfarenheter planerar vi att fortsätta denna intressentorienterade pilot-strategi. Piloter kommer att genomföras för att studera principer och organisationsprocesser som ligger bakom användningen av tekniska hjälpmedel. Uppskalade piloter för att få ett statistiskt underlag kommer att bli en integrerad del av den tänkta mäklarplattformen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00727

Statistik för sidan