Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktionsänglar - ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Konceptet Produktionsänglar har stor potential att förbättra SMEs och startups industrialisering av nya produkter, dvs att gå från prototyp till serieproduktion. Produktionsänglar fungerar i analogi med Affärsänglar men är inriktat mot den fas i värdekedjan som kallas dödens dal. Konceptet Produktionsänglar har testats i en skarp pilot med start-up bolaget Pharem Biotech och KTH som projektägare i samarbete med Södertälje Science Park och IVA. Pharem presenterade sitt skarpa industrialiseringscase för en panel med 7 produktionsänglar enligt framtagen genomförandemetodik.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål att utveckla och testa konceptet Produktionsänglar har uppfyllts med mycket gott resultat. Samtliga samarbetspartners har varit mycket aktiva i både framtagning, genomförande och utvärdering av konceptet. Resultatet har redovisats för Styrelsen för Södertälje Science Park med positiv respons och beslut om att fortsätta arbeta med Produktionsänglar som koncept för att stärka innovationssystemet med möjlighet att utvidga på nationell basis när konceptet är helt utvecklat.

Upplägg och genomförande

Det operative projektupplägget med arbetspaket har följts och fungerat bra. Förväntade resultat när det gäller genomförande av själva konceptet Produktionsänglar har uppfyllts över förväntan. En omfattande utvärdering av konceptet har genomförts i form av enkät och intervjuer med samtliga inblandade. Det visar på stort behov av den här typen av satsningar på industrialisering, och mycket positiv respons på Produktionsänglar som koncept. Några mindre modifieringar har gjorts av konceptet i förhållande till piloten för att underlätta uppskalning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04800

Statistik för sidan