Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Programmet fokuserar på områden som behöver insatser för att behålla konkurrenskraften. Satsningens mål är att skapa en nationell bas av forskning, innovation och utbildning för konkurrenskraftig svensk produktion 2030. Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Cirkularitet i industriell produktion inom Produktion2030
Stängde 1 september 2022

Vi finansierar test och utveckling av lösningar för minskad klimatpåverkan samt cirkulär och resurseffektiv produktion.

Produktion2030: Hållbara jobb i tillverkningsindustrin
Stängde 25 april 2022

Satsning för att framtidens jobb inom tillverkningsindustrin ska bli mer hållbara socialt och klimatmässigt.

SIP Produktion2030
Stängde 14 september 2021

Produktion2030 finansierar utmanande forsknings- och innovationsprojekt som skapar hållbar konkurrenskraft för tillverkningsindustrin i Sverige.

Produktion2030: Utmanande projekt för hållbar konkurrenskraft
Stängde 4 mars 2021

Produktion2030 finansierar utmanande forsknings- och innovationsprojekt som skapar hållbar konkurrenskraft för tillverkningsindustrin i Sverige. 

Produktion2030: Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik
Stängde 24 april 2019

Med denna utlysningen vill vi stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor, framförallt genom att använda digital teknik. Värdekedjor är ett antal värdeskapande aktiviteter som krävs för att framställa en produkt. Utlysningen genomförs i två projektsteg: 1) Initiering och 2) Demonstration. Endast projekt som godkänts i steg 1 kan söka finansiering för steg 2.

Produktion 2030 - utlysning 11
Stängde 21 januari 2019

Finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri.

Produktion2030: idéprojekt om nya tjänster
Stängde 26 september 2018

Finansiering av idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster som är inriktade mot tillverkningsindustrin.

Produktion2030: Effektivare automatisering
Stängde 15 mars 2018

 Produktion2030 finansierar forsknings- och innovationsprojekt som effektiviserar industriell produktion genom ökad användning av automatiseringsteknik.

Produktion2030: Idé-projekt för hållbar produktion
Stängde 28 september 2017

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till idé-projekt som främjar hållbar produktion.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Produktion2030s webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 24 oktober 2023

Sidansvarig: Tero Stjernstoft

Diarienummer 2014-01174

Statistik för sidan