Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Programmet fokuserar på områden som behöver insatser för att behålla konkurrenskraften. Satsningens mål är att skapa en nationell bas av forskning, innovation och utbildning för konkurrenskraftig svensk produktion 2030. Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Vidareutveckla industrin tillsammans

Tillverkningsindustrin är en grundpelare för svensk ekonomi och en bas för vår sysselsättning. Många svenska företag var tidiga med att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Vi har hittills behållit vår konkurrenskraft på en allt tuffare global marknad. Nu behöver vi kraftsamla kring produktionsområdet för att tillsammans vidareutveckla industrin i Sverige. Vi gör detta för att säkra framtida välfärd och jobb, samt se till att Sverige står sig väl internationellt som tillverkningsland för avancerade produkter och tjänster.

Vårt mål

Programmets mål är att skapa en nationell bas av forskning, innovation och utbildning för konkurrenskraftig svensk produktion år 2030.

Öppna ansökningstillfällen

5 veckor kvar
Stänger om 5 veckor

Produktion 2030 - utlysning 11

Stänger om 5 veckor

Finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri.

Läs mer om programmet

Kontakt

Tero Stjernstoft

Handläggare

+46 8 473 32 96

tero.stjernstoft@vinnova.se

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 26 september 2018

Produktion2030: idéprojekt om nya tjänster

Stängde 26 september 2018

Finansiering av idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster som är inriktade mot tillverkningsindustrin.

Stängd
Stängde 15 mars 2018

Produktion2030: Effektivare automatisering

Stängde 15 mars 2018

 Produktion2030 finansierar forsknings- och innovationsprojekt som effektiviserar industriell produktion genom ökad användning av automatiseringsteknik.

Stängd
Stängde 28 september 2017

Produktion2030: Testbäddsprojekt för digitalisering av tillverkningsindustrin

Stängde 28 september 2017

Produktion2030 finansierar testbäddsprojekt som utnyttjar existerande testmiljöer och ökar digitaliseringen av svensk tillverkningsindustri.

Stängd
Stängde 28 september 2017

Produktion2030: Idé-projekt för hållbar produktion

Stängde 28 september 2017

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till idé-projekt som främjar hållbar produktion.

Stängd
Stängde 31 mars 2017

Ökad digitalisering i tillverkningsindustrin

Stängde 31 mars 2017

Med det här erbjudandet ger vi stöd till test- och demonstrationsprojekt som ökar digitaliseringen i tillverkningsindustrin.

Ansök senast 31 mars.

Stängd
Stängde 17 februari 2017

Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2017:1

Stängde 17 februari 2017

Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2017:1

Stängd
Stängde 10 november 2016

Produktion2030 stöd till mobilitet inom forsknings- och innovationsprojekt 2016

Stängde 10 november 2016

Produktion2030 stöd till mobilitet inom forsknings- och innovationsprojekt 2016

Stängd
Stängde 14 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2016

Stängde 14 juni 2016

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Stängd
Stängde 31 augusti 2015

Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Hösten 2015

Stängde 31 augusti 2015

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Stängd
Stängde 10 mars 2015

Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion våren 2015

Stängde 10 mars 2015

Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion våren 2015

Stängd
Stängde 22 september 2014

Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion hösten 2014 Ny

Stängde 22 september 2014

Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion hösten 2014 Ny

Stängd
Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Senast uppdaterad 22 november 2018 Sidansvarig: Tero Stjernstoft Statistik för sidan Diarienummer 2014-01174