Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

SIP Produktion2030, utlysning 14

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 utlyser 41 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till en hållbar och resilient (motståndskraftig) tillverkningsindustri i Sverige. Vi vill skapa hållbar produktion som klarar störningar eller oväntade händelser och som möter de långsiktiga hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Framtidens produktion ska även bidra till socialt hållbara arbetsplatser och attraktiva, kunskapsintensiva jobb. Forsknings- och innovationsprojekt ska fokusera på ett av Produktion2030:s sex industriella utmaningsområden och ha en projekttid på högst 3 år. Konsortier kan ansöka om maximalt 6 miljoner kronor i bidragsfinansiering. Projektets parter skall finansiera minst 50% av projektets totala budget. Vi ser gärna att projektresultaten testas, demonstreras eller valideras i en befintlig testbädd, laboratoriemiljö eller motsvarande. Produktion2030 vill öka samverkan mellan näringsliv och forskningsaktörer, samt öka jämställdheten, genom att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar det av bidraget och har inflytande i projektet. Produktion2030 lägger också stor vikt vid att små och medelstora företag ingår i projektkonsortiet. Kriterier för projektkonsortier: minst tre industriföretag inom svensk tillverkningsindustri; minst en aktör från universitet eller högskola; minst en aktör från forskningsinstitut.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utmanande forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på Produktion2030s industriella utmaningsområden.

Vem kan söka?

Högskolor, universitet och forskningsinstitut, i samarbete med företag.

Hur mycket kan ni söka?

Max 6 miljoner kronor kan sökas för max tre år.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 377 93 75

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 308 88 38

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 79

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 57

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-02334

  Statistik för sidan