Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:

Produktion 2030 - utlysning 11

Stängde 21 januari 2019

I det här erbjudandet finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Detta är utlysning nummer elva inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som genomförs av industriföretag som verkar inom svensk tillverkningsindustri, samt universitet, högskolor och forskningsinstitut.

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier ska utgöras av minst tre företag och minst två forskningsaktörer. Endast universitet, högskola och forskningsinstitut kan vara bidragsmottagare.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag per projekt är 5 miljoner kronor. Kravet på medfinansiering från industriföretagsparter är minst 50 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande finansierar forsknings- och innovationsprojekt med medelhög risk som har en löptid på 2 – 3 år. Den långsiktiga effekten av projektet ska bidra till att öka hållbarheten och konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri. Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 ser gärna att ansökningar för nya forsknings- och innovationsprojekt bygger vidare på tidigare finansierade idéprojekt.

  Projekten som finansieras i denna utlysning ska vara tydligt inriktade mot ett av Produktion2030:s 6 styrkeområden, som är:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Predictive maintenance using Advanced Cluster Analysis (PACA) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 000 000 kr Pågående 2019-00789
  LOVIS KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 5 000 000 kr Pågående 2019-00782
  Förutsägande av prestanda i en biobaserad produkt RISE Research Institutes of Sweden AB 3 287 536 kr Pågående 2019-00780
  Digital tvilling för hållbar och tillgänglig produktion som tjänst Örebro universitet 4 038 972 kr Pågående 2019-00778
  Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 000 000 kr Pågående 2019-00787
  Flexibel additiv tillverkning av komponenter för millimeter och mikrometervågor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 600 000 kr Pågående 2019-00786
  ACCEL - Anpassad Kemisk Komposition av matningsmaterial för förbättrad lasersvetsning Luleå tekniska universitet 3 705 538 kr Pågående 2019-00781
  ROBust Optimering i Design för Additiv Tillverkning (ROBODAM) Örebro universitet 4 995 981 kr Pågående 2019-00779
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04011