Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktion 2030 - utlysning 11

I det här erbjudandet finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Detta är utlysning nummer elva inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som genomförs av industriföretag som verkar inom svensk tillverkningsindustri, samt universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Vem kan söka?

Konsortier ska utgöras av minst tre företag och minst två forskningsaktörer. Endast universitet, högskola och forskningsinstitut kan vara bidragsmottagare.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag per projekt är 5 miljoner kronor. Kravet på medfinansiering från industriföretagsparter är minst 50 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande finansierar forsknings- och innovationsprojekt med medelhög risk som har en löptid på 2 – 3 år. Den långsiktiga effekten av projektet ska bidra till att öka hållbarheten och konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri. Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 ser gärna att ansökningar för nya forsknings- och innovationsprojekt bygger vidare på tidigare finansierade idéprojekt.

  Projekten som finansieras i denna utlysning ska vara tydligt inriktade mot ett av Produktion2030:s 6 styrkeområden, som är:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  + 46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  + 46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  + 46 703 088 838

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 79

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 57

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-04011

  Statistik för sidan