Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:

Produktion 2030 - utlysning 11

Stänger om 5 dagar

I det här erbjudandet finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Detta är utlysning nummer elva inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som genomförs av industriföretag som verkar inom svensk tillverkningsindustri, samt universitet, högskolor och forskningsinstitut.

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier ska utgöras av minst tre företag och minst två forskningsaktörer. Endast universitet, högskola och forskningsinstitut kan vara bidragsmottagare.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag per projekt är 5 miljoner kronor. Kravet på medfinansiering från industriföretagsparter är minst 50 procent.

Viktiga datum

 • 22 okt 2018
  Öppnar för ansökan
  22 okt 2018
 • 21 jan 2019
  Ansök senast kl 14:00
  21 jan 2019 kl 14:00
 • 22 feb 2019
  Beslut meddelas
  22 feb 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande finansierar forsknings- och innovationsprojekt med medelhög risk som har en löptid på 2 – 3 år. Den långsiktiga effekten av projektet ska bidra till att öka hållbarheten och konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri. Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 ser gärna att ansökningar för nya forsknings- och innovationsprojekt bygger vidare på tidigare finansierade idéprojekt.

  Projekten som finansieras i denna utlysning ska vara tydligt inriktade mot ett av Produktion2030:s 6 styrkeområden, som är:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  tero.stjernstoft@vinnova.se

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  cecilia.warrol@produktion2030.se

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  johan.stahre@produktion2030.se

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04011