Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Printed Electronics Arena 3.0 - Innovationskluster

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Acreo, Norrköping
Bidrag från Vinnova 12 135 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Målet för PEA Innovationskluster är att fler svenska företag ska nyttja Tryckt elektronik och det följs upp via de särskilda villkor som VINNOVA har för projektet. PEA Innovationskluster har till Vinnova under sekretess redovisat de bilaterala företagsprojekten i en lista som omfattar 22 svenska företag och totalt 29 projekt. Omsättningen för de totalt 29 bilaterala företagsprojekten som redovisas infattar både in-kind och kontant finansiering och når upp till en total på 29 526 310 SEK vilket räcker för att nå målsättningen för hela projektet.

Resultat och förväntade effekter

Under projektperioden så har fler svenska företag än tidigare börjat att utveckla produkter baserade på Tryckt elektronik och fler företag har börjat sälja produkter baserade på Tryckt elektronik. En förväntad effekt av PEA 3.0 är att fler svenska företag startar utvecklingsprojekt för att ta fram innovativa produkter baserade på Tryckt elektronik och de företag som redan säljer produkter med Tryckt elektronik fortsätter sin tillväxt.

Upplägg och genomförande

Printed Electronics Arena 3.0 Innovationskluster har under projektperioden kontinuerligt bearbetat svenska företag i syfte att visa på möjligheterna som Innovationsklustret PEA 3.0 erbjuder inom Tryckt elektronik. Synliggörandet mot svenska företag har bedrivits genom flera olika typer av presentationer i nätverk samt enskilda företagsbesök. Upplägg och genomförande har medfört att PEA 3.0 har nått sina mål. Det vi har sett är att SME har svårt att gå in i bilaterala projekt utifrån en för SME för hög projektkostnad och det vore bra att skapa en lösning för SME framöver.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04016

Statistik för sidan