Printed Electronics Arena 3.0 - Innovationskluster

Diarienummer 2015-04016
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Norrköping
Bidrag från Vinnova 12 135 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Projektet är organiserat som ett innovationskluster och fokuserar på ett antal aktiviteter för Kunskapsuppbyggnad och Kanalisering av kundanpassade stödtjänster för företag, som alla syftar till att uppnå det övergripande målet att skapa tillväxt för svenska företag. Målet är att bygga kunskap om Tryckt Elektronik och etablera en förståelse för potentialen i Tryckt Elektronik hos svenska företag så att de kan utveckla teknologilösningar för sina produkter baserat på Tryckt Elektronik. I PEA-Manufacturing kan företag arbeteta praktiskt med at ta fram demos och prototyper.

Förväntade effekter och resultat

PEA 3.0 förväntas leda till att fler svenska företag får kännedom om Tryckt elektronik och inleder projekt för att skapa nya produkter/tjänster som gör att de växer och starker sin konkurrenskraft på en global marknad. Resultatet i själva projektet PEA 3.0 blir en ökad svensk industriell finansiering av utvecklingsprojekt som också kommer att redovisas som medfiansiering i projektet. Effekten av projektet blir på sikt ett konkurrenskraftigt svenskst näringsliv.

Planerat upplägg och genomförande

PEA 3.0 är uppbyggt kring ett antal aktiviteter som är strukturerade enligt nedan. 1) Kunskapsuppbyggnad, 2) Kanalisering av specialiserade och kundanpassade stödtjänster för företag. Kunskapsuppbyggnad sker främst genom: Workshops Företagsbesök Generiska demonstratorer Mässor-konferenser Förstudier Kanalisering av specialiserade och kundanpassade stödtjänster för företag kommer att nyttja PEA-Manufacturing. Exempel på aktiviteter är; Etablering av leverantörsnätverk Teknologiverifiering Prototypframtagning Processöverföring Pilotproduktion Utbildning

Externa länkar

www.printedelectronicsarena.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.