preVet ett digitalt kommunikations- och dokumentationsverktyg för och mellan hästägare och veterinär

Diarienummer 2017-03941
Koordinator preVet AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Målet, att lansera version 1.0 av tjänsten preVet, för iOS, android och på webben, uppnåddes i februari 2018. Första delen i arbetet med att skapa ett dokumentations- och kommunikationsverktyg för hästägare och veterinärer har därmed avklarats. Ett av preVets syften är att utbilda och hjälpa hästägare att dokumentera hästens hälsa för att skapa goda rutiner i vardagen. Med goda rutiner förebyggs förslitningsskador, välfärdssjukdomar och smittorisker. Ett annat syfte är att, vid uppkommen skada/sjukdom, underlätta och kvalitetssäkra kontakten med veterinär/annan expertis.

Resultat och förväntade effekter

preVet finns tillgänglig för hästägare och veterinärer/kliniker att ladda ner via iOS, Android och på webben. Den innehåller funktioner som: -förbättrar hantering av djuret i vardagen (instruktionsfilmer mm) -ger veterinärer bättre underlag för att ställa diagnos (kvalitetssäkrad anamnes) -minskar behovet av att söka svar på diskussionsforum (hästägaren får experthjälp i mobilen) -databas som kan användas för forskning och studier över hästägarens hantering i vardagen, till en början för 100-tals hästar (bygger på frivillig medverkan)

Upplägg och genomförande

23 oktober - 22 december 2017: applikationer för iOS och Android samt webb utvecklades och validerades. 23 oktober - 22 december 2017: informationsinnehåll togs fram och granskades tillsammans med delaktiga hästägare och veterinärer. 5 december 2017: Lansering web 15 februari 2018: Lansering app på iOS och Android 5 december 2017 - fortf: Marknadsföring via webb och sociala medier 7 januari - 13 mars: Framtagning av informationsfilmer och annat innehåll till appen 23 oktober 2017 - 15 februari 2018: löpande testanvändning Lansering fördröjdes något men i övrigt har allt löpt väl.

Externa länkar

- för säkrare djurhälsa- hästhälsa i mobilen- en mobil lösning för dokumentation och kommunikation i hästbranschen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.