Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG)

Diarienummer 2010-00753
Koordinator Gestamp HardTech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 741 789 kronor
Projektets löptid april 2010 - februari 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Syfte: Genom presshärdningsmetoden utveckla bättre plåtlagerlösningar. Mål: Resultat i form av processdefinition, materialkaraktärisering, kostnadsnivå för applikation i pilotstudie. 10% kostnads reduktion. Definiera behov av produktutveckling samt nya verktygs / tillverknings koncept. Tillverka prototyper som möter samtliga ställda krav.

Resultat och förväntade effekter

Att presshärdade lagerkomponenter kommer att ta marknadsandelar genom konceptets konkurrenskraft där -effektiv produktion, -billigare miljövänligare material, -reducerad vikt är några av faktorna. Projekt resultatet blir beslutsunderlag för fortstta satsningar.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförs i delprojekt i samarbete mellan Gestamp och SKF. Akademi och externt institut engageras för några av forskningsfrågorna. Prototypdetaljer kommer att tillverkas som verifieras enligt gällande krav.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.