Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG)

Diarienummer
Koordinator Gestamp HardTech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 741 789 kronor
Projektets löptid april 2010 - februari 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2010-00753_publikrapport_SV.pdf (pdf, 208 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: Genom presshärdningsmetoden utveckla bättre plåtlagerlösningar. Mål: Resultat i form av processdefinition, materialkaraktärisering, kostnadsnivå för applikation i pilotstudie. 10% kostnads reduktion. Definiera behov av produktutveckling samt nya verktygs / tillverknings koncept. Tillverka prototyper som möter samtliga ställda krav.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att presshärdade lagerkomponenter kommer att ta marknadsandelar genom konceptets konkurrenskraft där -effektiv produktion, -billigare miljövänligare material, -reducerad vikt är några av faktorna. Projekt resultatet blir beslutsunderlag för fortstta satsningar.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförs i delprojekt i samarbete mellan Gestamp och SKF. Akademi och externt institut engageras för några av forskningsfrågorna. Prototypdetaljer kommer att tillverkas som verifieras enligt gällande krav.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00753

Statistik för sidan