Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PREDEM: precisionsdiagnostik, behandling av kognitiva sjukdomar och prevention av demensutveckling

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle
Bidrag från Vinnova 39 938 114 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - september 2026
Status Pågående
Utlysning Innovationsmiljöer inom precisionshälsa
Ansökningsomgång Innovationsmiljöer inom precisionshälsa 2021

Syfte och mål

Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar tillhör kommande decenniers största samhällsutmaningar. Innovationsmiljön PREDEM har som mål att motverka utvecklingen av demenssjukdomar genom att införa nya metoder för tidig upptäckt och utredning, träffsäker diagnostik och individanpassad prevention och behandling. Visionen för miljön är att alla personer som riskerar att drabbas av demenssjukdom erbjuds bästa möjliga förebyggande insatser och behandlingar utifrån sina individuella förutsättningar.

Förväntade effekter och resultat

Förhoppningsvis kan nya verktyg och arbetssätt leda till tidigare upptäckt av begynnande demenssjukdom, kortare utredningstider och säkrare diagnostik samt bättre tillgänglighet och anpassning av utredningsmetoder till olika patientgrupper. Mer träffsäkra prognosmodeller kan underlätta att rätt insatser för prevention och behandling sätts in vid rätt tid, och att sjukvårdens och samhällets resurser därmed används på bästa möjliga sätt. På längre sikt förväntas dessa åtgärder leda till att färre personer med begynnande kognitiv svikt utvecklar demens.

Planerat upplägg och genomförande

Inom innovationsmiljön inför vi digitala verktyg och arbetssätt för tidig upptäckt och utredning av kognitiv svikt, samt utvecklar, validerar och inför nya klasser av biomarkörer för precisionsdiagnostik. Vi tar fram prediktionsmodeller och beslutsstöd för individanpassad prevention och behandling och utvecklar metoder för utvärdering av kostnadseffektiviteten av nya diagnostik- och behandlingsstrategier samt nya betalningsmodeller för att säkerställa snabb och jämlik tillgång till kostnadseffektiv behandling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021

Diarienummer 2021-02680

Statistik för sidan