Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsmiljöer inom precisionshälsa 2021

Nutidens hälsoutmaningar är stora och komplexa. Samtidigt skapar ny teknik och digitalisering stora möjligheter att nyttja och förbättra individens förutsättningar till ökad hälsa och välbefinnande på ett jämlikt och hållbart sätt. Det kallar vi precisionshälsa. I denna utlysning söker vi ambitiösa gränsöverskridande samarbeten som vill bidra till mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet, såväl inom prevention och främjande som inom diagnostik och behandling. Denna utlysning är en insats inom Vinnovas prioriterade område Hållbar precisionshälsa.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att initiera, etablera eller vidareutveckla miljöer som med forskning och innovation bidrar till precisionshälsa.

Vem kan söka?

Konstellationer med minst tre aktörer där minst tre av följande sektorer finns representerade: stora företag, små och medelstora företag, akademi, offentlig sektor och vårdgivare, institut och idéburna organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Mellan 5 och 8 miljoner kronor per år i antingen 2,5 eller 5 år. Det går bra att parallellt skicka in två separata ansökningar för 2,5 år respektive 5 år.

Viktiga datum

Vi erbjuder stöd i form av informationsmöten och frågestunder. På informationsmötet berättar vi om erbjudandet och om ansökningsprocessen. Mötet avslutas med en frågestund Frågestunderna är stöd för att skriva en formellt korrekt ansökan. Där förklarar vi främst våra formella villkor, och diskuterar inte själva innehållet i er ansökan. Det går också bra att ställa övriga frågor. Du behöver inte anmäla dig, utan kan klicka på länken när mötet börjar.

 • Hitta nya partners i vår Facebookgrupp

  Välkommen till Facebookgruppen Samverkan för precisionshälsa – en mötesplats för dig som vill driva behovsmotiverad forskning och innovationsarbete inom hälsa tillsammans med andra. Vi hoppas att gruppen ska göra det enklare för dig att hitta rätt samarbetspartners och få in fler perspektiv i ditt forsknings- och innovationsarbete. Du får gärna presentera dig, din idé och dina tankar om vem/vad du letar efter. Vi välkomnar alla, såväl företag som akademi, institut, idéburna organisationer, offentlig sektor och vårdgivare.

  Facebookgruppen Samverkan för precisionshälsa

  Presentation från informationsmötet

  I presentationen från våra informationsmöten kan du få information om utlysningen.

  Presentation från informationsmöte.pdf

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Olsson

  Utlysningsadministratör

  +46 8 473 30 00

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01197

  Statistik för sidan