Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsmiljöer inom precisionshälsa

Nutidens hälsoutmaningar är stora och komplexa. Samtidigt skapar ny teknik och digitalisering stora möjligheter att nyttja och förbättra individens förutsättningar till ökad hälsa och välbefinnande på ett jämlikt och hållbart sätt. Det kallar vi precisionshälsa. I denna utlysning söker vi ambitiösa gränsöverskridande samarbeten som vill bidra till mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet, såväl inom prevention och främjande som inom diagnostik och behandling. Denna utlysning är en insats inom Vinnovas prioriterade område Hållbar precisionshälsa.

Tidigare ansökningstillfällen

Innovationsmiljöer inom precisionshälsa 2021
Stängde 8 juni 2021

I denna utlysning söker vi ambitiösa gränsöverskridande samarbeten som vill bidra till mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet, såväl inom prevention som inom diagnostik och behandling.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2021-01195

Statistik för sidan