Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Innovationsmiljöer inom precisionshälsa

Nutidens hälsoutmaningar är stora och komplexa. Samtidigt skapar ny teknik och digitalisering stora möjligheter att nyttja och förbättra individens förutsättningar till ökad hälsa och välbefinnande på ett jämlikt och hållbart sätt. Det kallar vi precisionshälsa. I denna utlysning söker vi ambitiösa gränsöverskridande samarbeten som vill bidra till mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet, såväl inom prevention och främjande som inom diagnostik och behandling. Denna utlysning är en insats inom Vinnovas prioriterade område Hållbar precisionshälsa.

Last updated 21 May 2024

Reference number 2021-01195

Page statistics