Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PLUGG - Stansnitning av icke kompatibla material

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-02624sv.pdf (pdf, 2384 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att utveckla ett koncept för en fogningsmetod för icke formbara material i kommande multimaterialprodukter. Tanken var skapa ett mekaniskt förband genom att i en vanlig stansnitningsprocess tillföra en formbar bricka (plugg) på dynsidan. Vid projektavslut har projektet visat att konceptet för att använda stansnitning tillsammans med plugg fungerar. Detta med befintliga nitutrustningar. Dock behöver ett plugg matningssystem tas fram för implementering. Resultaten öppnar för att kunna foga eller fixera konstruktioner i multimaterial på ett effektivt sätt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat har visat att konceptet fungerar med att använda stansnitning, som är en välkänd fogmetod, i nya materialkombinationer. Detta kommer att öka behovet att ta konceptet vidare till en högre TRL-Nivå efter detta projektavslut detta för att sedan kunna avlämna en utvecklad process som svensk fordons industri som den kan ta vidare till implementering. Effekten av detta projekt är att svensk fordonsindustri kommit ett steg närmare att ställa om till det kommande paradigmskifte för Multimaterialkonstruktion som resulterar i lättare fordon och i mindre CO2 utsläpp.

Upplägg och genomförande

Projektet tog fram försöksmatriser och där resultaten användes för att kunna minimera antalet nitgeometrier för fortsatt provning. För att verifiera de initiala resultaten valdes nya analyser som kunde testa konceptet med plugg. Försöksplanering gjordes för korrosionsprovning för att få utfall som visar var korrosion kan uppstå i konstruktioner med mixade material som har olika elektrokemisk potential. Simuleringsstudierna har verifierats med fysiskprovning. En parameterstudie har gjorts som visar vilka variabler som påverkar nitgeometrins responsvariabler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2020

Diarienummer 2013-02624

Statistik för sidan