Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PLATINEA 2.0 Tillgänglighet och individanpassad användning av antibiotika

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 39 821 515 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - september 2026
Status Pågående
Utlysning Innovationsmiljöer inom precisionshälsa
Ansökningsomgång Innovationsmiljöer inom precisionshälsa 2021

Syfte och mål

Optimerad användning av antibiotika (preparat, dos, behandlingstid) och ökad precision inom infektionsmedicin behövs för att uppnå bättre effekt, färre biverkningar och minskad risk för spridning av resistenta bakterier. Tillgång till en bred arsenal av antibiotika är en förutsättning för att kunna erbjuda optimal behandling. PLATINEAs vision är att skapa en miljö för intersektoriell samverkan som bidrar till att rätt antibiotika ges i rätt dos och i rätt tid till varje enskild patient.

Förväntade effekter och resultat

PLATINEA identifierar och föreslår åtgärder för att säkerställa tillgänglighet av antibiotika, och medverkar till att kartlägga medicinskt viktiga kunskapsgap. I projektet ingår studier som ger svar på hur antibiotika ska användas på bästa sätt, och implementering av nya metoder och arbetssätt i sjukvården i nationell samverkan. Detta medför vinster i form av mer effektiv behandling av infektioner, minskad resistensutveckling och lägre kostnader för vården. Miljön bidrar till att stärka Sveriges roll som en ledande aktör inom områdena antibiotika och antibiotikaresistens.

Planerat upplägg och genomförande

PLATINEA har en bred bas inom ett flera sektorer (sjukvård, akademi, myndigheter och industri) och skapar förutsättningar för öppen kommunikation och samordning mellan parterna. Projektet innefattar arbete kring flera delar som alla är nödvändiga för att kunna erbjuda individanpassad behandling till patienter med bakteriella infektioner behovsinventering, optimeringsstudier, implementeringsstudier, tillgänglighet till en bred panel av antibiotika och identifiering av patienter med ökad risk för allvarlig sjukdom, resistenta bakterier och komplikationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021

Diarienummer 2021-02699

Statistik för sidan