Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PlasmaQure - välmående för våra fyrbenta vänner

Diarienummer
Koordinator LVS PLASMATECH AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Inköpskraft hos kunder och intresset för sårläkande funktion verifierades och branschkontakter samlades. Hemsida, beskrivande material, visualiseringar och förklarande video togs fram. Istället för planerad promotion av webbsida och aktivitetsanalys av besökare ändrades metoden för att minimera risker för varumärke med oklart budskap. I nya spåret genomfördes fördjupad direkt användarundersökning genom intervjuer och deltagande på veterinärmässa. En användar-, underhålls-, och tillverkarvänlig design på den handhållna enheten utvecklades

Långsiktiga effekter som förväntas

Förbättrad design av penna och enheten - goda valideringsresultat, fortsätta med fördjupade valideringar och insamling av erfarenheter. Framtaget informationsmaterial - infoblad, film, webbsida Identifierad snävare fokusgrupp för initial kommersialisering Identifierad nyckelfunktion för produkten Bredare kontaktnätverk som ska användas i vidare utvecklingen Patenterbar konstruktion Preliminär validering av marknaden och användare - djupare undersökning behövs

Upplägg och genomförande

1. Förbättrad design av penna och enheten - goda valideringsresultat, fortsätta med fördjupade valideringar och insamling av erfarenheter. 2. Framtaget informationsmaterial - infoblad, film, webbsida 3. Identifierad snävare fokusgrupp för initial kommersialisering 4. Identifierad nyckelfunktion för produkten 5. Bredare kontaktnätverk som ska användas i vidare utvecklingen 6. Patenterbar konstruktion 7. Preliminär validering av marknaden och användare - djupare undersökning behövs 8. Roadmap för vidare steg i designutveckling formulerades (Bild 6)

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00563

Statistik för sidan