Planesight Solar

Diarienummer 2017-04032
Koordinator SKYSENSE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Att övervaka luftrummet är något som traditionellt enbart luftfarsmyndigheter ägnar sig åt. Det håller på att ändras. Med introduktionen av drönare och flight trackers som har det som sin affärsidé finns idag nya aktörer med behov av att övervaka luftrummet. Planesight Solar möjliggör övervakning av luftrummet på platser där varken el är eller trådburen Internet finns tillgängligt och är särskilt utformad för dessa nya aktörer i flygindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Planesight Solar finns nu tillgänglig för "friendly users" att prova.

Upplägg och genomförande

Skysense har sedan tidigare en ADS-B-mottagare för inomhusbruk. Planesight Solar baseras på samma mottagare men är i tillägg helt självförsörjande med hjälp av solpaneler, batteri samt modem.

Externa länkar

Intressenter ombeds SKYSENSE för mer information.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.