Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Performance Based Standards II

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskingsinstitut
Bidrag från Vinnova 5 140 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2018-01934eng.pdf(pdf, 833 kB) (In English)

Syfte och mål

Målet av PBS projektet var att fortsätta med utvecklingen av prestationsbaserad reglering av HCT-fordon och deras tillgång till vägnätet i Sverige. Projektmålen formulerades som: - Utveckling av standarddäck för bedömning av HCT-fordons prestanda - Vidareutveckling av prestandamått och motsvarande bedömningsrutiner lämpliga för Sverige - Stödja Transportstyrelsen i utvecklingen av PBS webbverktyg - Kunskapsutbyte inom området HCT-fordon med internationella aktörer Projektmålen har uppnåtts och förväntade resultat levererats.

Resultat och förväntade effekter

PBS II projektet har resulterat i standarddäcksmodeller och ett förbättrat PBS-verktyg som tillsammans bidrar till vidareutvecklingen av PBS-systemet i Sverige. Projektet har stärkt Sveriges kompetens inom däckmodellering och HCT-fordon. Projektet kommer att bidra till utveckling och implementering av energieffektiva HCT-fordon. Kunskapen från projektet kan användas av fordonstillverkare och transportföretag för att utveckla och välja säkra och effektiva fordon. Projektresultaten kan användas av myndigheter för reglering av HCT-fordons tillträde till vägnätet.

Upplägg och genomförande

Ett urval av representativa lastbilsdäck från den nordiska marknaden har mätts upp. Med hjälp av insamlade däcksdata har standarddäcksmodeller för användning i det svenska PBS-systemet föreslagits. Det fritt tillgängliga PBS-verktyget OpenPBS har vidareutvecklats med förbättrade bedömningsmodeller/algoritmer, inkludering av styrbara axlar och indata som är kompatibla med fordonsregistret. Projektresultaten har publicerats i rapporter och artiklar och presenterats på konferenser. Vidare har ISO-standarder utvecklats och föreslagits baserat på projektresultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 maj 2022

Diarienummer 2018-01934

Statistik för sidan