Performance Based Standards II

Diarienummer 2018-01934
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskingsinstitut
Bidrag från Vinnova 5 140 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - september 2020
Status Beslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem våren 2018