Performance Based Standards II

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskingsinstitut
Bidrag från Vinnova 5 140 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem våren 2018

Syfte och mål

Syftet med PBS II projekt är att slutföra utvecklingen av ett PBS-system för HCT-fordon i Sverige och att stödja genomförandet av det.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla svensk kompetens inom ramen för HCT-fordon och resultera i ett effektivare och miljövänligare transportsystem utan att äventyra trafiksäkerheten. Projektresultaten kommer att vara: Standarddäckmodeller för bedömning av HCT-fordons prestanda Ett PBS-regelverk för HCT fordon Beräkningsdemonstratorer för utvärdering av HCT-fordon i förhållande till det utvecklade PBS-systemet ISO-standarder, tidskriftsartiklar, konferenshandlingar och offentliga rapporter

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras inom 7 arbetspaket, under 2 år, med start i augusti 2018. Under projektet ska däckmätningar på testrigg och provbana utföras för att utveckla standarddäckmodeller. Experiment med tunga fordon kommer att utföras för att studera egenskaper hos olika däck och dess effekter på fordonens prestanda. Dessa experiment kommer att kompletteras med omfattande simuleringar. Samverkan och kunskapsutbyte med nordiska och internationella aktörer och ISO-organisation är planerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2020

Diarienummer 2018-01934

Statistik för sidan