Performance Based Standards II

Reference number
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskingsinstitut
Funding from Vinnova SEK 5 140 000
Project duration August 2018 - September 2020
Status Ongoing
Venture Transport Efficiency
Call 2018-00068-en

Purpose and goal

Syftet med PBS II projekt är att slutföra utvecklingen av ett PBS-system för HCT-fordon i Sverige och att stödja genomförandet av det.

Expected results and effects

Projektet kommer att utveckla svensk kompetens inom ramen för HCT-fordon och resultera i ett effektivare och miljövänligare transportsystem utan att äventyra trafiksäkerheten. Projektresultaten kommer att vara: Standarddäckmodeller för bedömning av HCT-fordons prestanda Ett PBS-regelverk för HCT fordon Beräkningsdemonstratorer för utvärdering av HCT-fordon i förhållande till det utvecklade PBS-systemet ISO-standarder, tidskriftsartiklar, konferenshandlingar och offentliga rapporter

Planned approach and implementation

Projektet kommer att utföras inom 7 arbetspaket, under 2 år, med start i augusti 2018. Under projektet ska däckmätningar på testrigg och provbana utföras för att utveckla standarddäckmodeller. Experiment med tunga fordon kommer att utföras för att studera egenskaper hos olika däck och dess effekter på fordonens prestanda. Dessa experiment kommer att kompletteras med omfattande simuleringar. Samverkan och kunskapsutbyte med nordiska och internationella aktörer och ISO-organisation är planerat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 26 June 2018

Reference number 2018-01934

Page statistics