Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PeptiSystems Nästa generations peptidsyntesinstrument baserad på kontinuerlig flödesteknik

Diarienummer
Koordinator PeptiSystems AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att validera och utreda tekniska och designmässiga förutsättningar inför kommersialisering av nästa generations peptidsyntesinstrument samt ta fram underlag för certifiering och produktionsmetoder. Proof of Concept har uppnåtts under steg 1 med en väl fungerande prototyp. PeptiSystems behövde bevisa att tekniken, komponenterna och mjukvaran kommer att fungera i en färdig och certifierbar produkt som kan tillverkas med hög konsekvent kvalitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är att en slutlig design av instrumentet har tagits fram tillsammans med en ingenjörsbyrå, SVEKON. Baserat på denna design har större delen av arbetet med att ta fram ritningsunderlag slutförts. Arbete med underlag för CE certifiering har påbörjats men blir inte klart förrän i oktober 2019. Resultatet av design och konstruktionsarbetet är mycket tillfredsställande. Stor vikt har lagts vid att ta fram en ergonomisk och estetiskt tilltalande design. Den konceptuella designen har presenterats för ett fåtal kunder och mottagandet har varit över förväntan

Upplägg och genomförande

Projektet som utfördes tillsammans med en ingenjörsbyrå, SVEKON var uppdelat i tre faser 1.Göra en slutlig teknisk konceptkonstruktion och konceptdesign med ritningar för att validera de tekniska förutsättningarna. 2.Ta fram en produktionsmetod med leverantörer för framtida tillverkning. 3.Ta fram CE-märkningsunderlag för certifiering inklusive RoHS compliance. Fas ett och två har tillsammans blivit försenade med totalt 2 månader, bl.a. för att flera kompletteringar och modifieringar behövde göras på den slutliga designen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2018

Diarienummer 2018-03177

Statistik för sidan