PeptiSystems Nästa generations peptidsyntesinstrument baserad på kontinuerlig flödesteknik

Diarienummer 2018-03177
Koordinator PeptiSystems AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Att validera och utreda tekniska och designmässiga förutsättningar inför kommersialisering av nästa generations peptidsyntesinstrument samt ta fram underlag för certifiering och produktionsmetoder. Proof of Concept har uppnåtts under steg 1. Prototypen fungerar väl, men PeptiSystems behöver bevisa att tekniken, komponenterna och mjukvaran kommer att fungera i en färdig och certifierbar produkt som kan tillverkas med hög konsekvent kvalitetsstandard.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt innebär att PeptiSystems kan göra en slutlig teknisk konceptkonstruktion och konceptdesign med ritningar på instrumentet för att validera de tekniska förutsättningarna. Detta inkluderar följande: Ta fram 3D CAD underlag och design av chassit utvändigt och invändigt med bästa placering av komponenter för optimal användning av instrumentet. Ta fram en produktionsmetod för framtida tillverkning. Detta innefattar att ta fram 2D CAD underlag för tillverkning och upprättande av leverantörsavtal. Ta fram CE-märkningsunderlag för certifiering inkl. RoHS.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas in i tre faser: I fas 1 (1 dec 2018 1 april 2019) kommer validering av tekniska och designmässiga förutsättningar att genomföras. I fas 2 (1 april 2019 1 juni 2019) kommer produktionsmetoder att utvecklas. I fas 3 (1 juni 2019 1 aug 2019) kommer underlag tas fram för CE-certifiering. Arbetet i alla 3 faser kommer att göras tillsammans med en extern ingenjörsbyrå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.