Patientvänlig blodprovtagning i hemmiljö

Diarienummer 2017-04911
Koordinator CAPITAINER AB
Bidrag från Vinnova 165 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: Competence Enhancement in SME
Ansökningsomgång Medtech4Health - Kompetensförstärkning i småföretag 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att låta en industridesignpartner hjälpa till med att göra en mer användarvänlig produkt, dels för att göra den mer attraktiv och konkurrenskraftig och dels för att minska risker och fel-fall i hanteringen. Vi har nått fram till en bra produkt som visar sig vara lät att förstå och som är tilltalande i sin utformning.

Resultat och förväntade effekter

Den omedelbara effekten av samarbetet är att vi nu kan gå vidare och registrera en CE-märkt produkt som har god potential att fungera utmärkt i sin roll. Detta ser vi som en god affärsmöjlighet och fördelaktigt för användaren, patienterna och kunderna.

Upplägg och genomförande

Det kreativa arbetet genomfördes huvudsakligen i form av workshops med deltagare från industridesignern och från Capitainer. Intressenter och ”stakeholders” bidrog med kontext och data kring produkten. Information samlades också in genom besök hos potentiella användare och kunder. Därefter kunde industridesignern göra prototyper för utvärdering och visualisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.