Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Patientvänlig blodprovtagning i hemmiljö

Diarienummer
Koordinator CAPITAINER AB
Bidrag från Vinnova 165 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att låta en industridesignpartner hjälpa till med att göra en mer användarvänlig produkt, dels för att göra den mer attraktiv och konkurrenskraftig och dels för att minska risker och fel-fall i hanteringen. Vi har nått fram till en bra produkt som visar sig vara lät att förstå och som är tilltalande i sin utformning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den omedelbara effekten av samarbetet är att vi nu kan gå vidare och registrera en CE-märkt produkt som har god potential att fungera utmärkt i sin roll. Detta ser vi som en god affärsmöjlighet och fördelaktigt för användaren, patienterna och kunderna.

Upplägg och genomförande

Det kreativa arbetet genomfördes huvudsakligen i form av workshops med deltagare från industridesignern och från Capitainer. Intressenter och ”stakeholders” bidrog med kontext och data kring produkten. Information samlades också in genom besök hos potentiella användare och kunder. Därefter kunde industridesignern göra prototyper för utvärdering och visualisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-04911

Statistik för sidan