Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

P2030 Study visit to Japan

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Tillverkning är en grund för stora delar av industrin som i sin tur är viktiga för länders ekonomiska tillväxt. Därför kan benchmarking av några av de bästa metoderna för tillverkning från industrier runt om i världen bidra till att identifiera förbättringsmöjligheter och skapa en konkurrenskraftig miljö inom organisationer. Huvudsyftet med doktorandkursen "International Production" var att ta fram och jämföra tillverkningspraxis från olika branscher globalt med fokus på Sverige och Japan och att tillhandahålla en dokumetärrapport kring resultaten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genomförts i tre faser, med en början i en planeringsfas där besök hos företag i Sverige kom att utgöra jämförelsebasen för det avslutande studiebesöket i Japan. Projektet gjorde det möjligt för 23 produktionsdoktorander att observera och samla relevanta uppgifter både i Sverige och Japan för att vidare diskutera och sprida resultaten. Projektet har resulterat i en rapport där resultaten av arbetet beskrivs mer detaljerat.

Upplägg och genomförande

En grupp doktorander från olika svenska universitet besökte några av de ledande tillverkningsbolagen i Sverige och Japan för att genomföra en jämförande studie av tillverkningssätten anställda i de två länderna baserat på följande fokusområden: Digitalisering och industri 4.0 Key Performance Indicators och Sustainability Kvalitetssäkring och integrerad produkt- och produktionsutveckling Forskningsintegration / Institut Produktionsprocesser. Rapporten ger en detaljerad förklaring kring likheter och skillnader mellan tillverkningsföretagen och de två länderna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 mars 2018

Diarienummer 2018-01581

Statistik för sidan