P2030 Study visit to Japan

Diarienummer 2018-01581
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Projektets mål och syfte är att kartlägga och sprida kunskap om de nuvarande industriella utmaningarna i Japan i en ständigt ökande globaliserad miljö genom att besöka olika produktionsanläggningar och strukturera observationer inom utvalda nyckelområden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skapar förutsättningar för att akademi och företag bättre skall förstå de förutsättningar som leder till utveckling av tillverkningskompetens. Ett centralt resultat för detta projekt är förståelsen för de utmaningar som svenska och japanska företag står inför samtidigt som de fungerar i en globaliserad miljö. Ett ytterligare resultat är spridningen av dessa resultat inom akademin och industrin genom planerade presentationer och spridningen av projektets slutrapport.

Planerat upplägg och genomförande

För att nå mål och effekter fokuserar den här studien på fyra nyckelområden, -produktionsprocesser, integrerad produkt- och produktionsutveckling, digitalisering, nyckelindikatorer för produktion och samverkan mellan organisationer. Denna studie bedrivs i fyra faser med studier av svenska tillverkningsföretag, utveckling av teoretisk förståelse, studie av japanska tillverkningsföretag och analys, samt kommunikation och spridning av resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.