Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

P2030 Study visit to Japan

Reference number
Coordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Funding from Vinnova SEK 340 000
Project duration March 2018 - October 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030

Purpose and goal

Tillverkning är en grund för stora delar av industrin som i sin tur är viktiga för länders ekonomiska tillväxt. Därför kan benchmarking av några av de bästa metoderna för tillverkning från industrier runt om i världen bidra till att identifiera förbättringsmöjligheter och skapa en konkurrenskraftig miljö inom organisationer. Huvudsyftet med doktorandkursen "International Production" var att ta fram och jämföra tillverkningspraxis från olika branscher globalt med fokus på Sverige och Japan och att tillhandahålla en dokumetärrapport kring resultaten.

Expected effects and result

Projektet har genomförts i tre faser, med en början i en planeringsfas där besök hos företag i Sverige kom att utgöra jämförelsebasen för det avslutande studiebesöket i Japan. Projektet gjorde det möjligt för 23 produktionsdoktorander att observera och samla relevanta uppgifter både i Sverige och Japan för att vidare diskutera och sprida resultaten. Projektet har resulterat i en rapport där resultaten av arbetet beskrivs mer detaljerat.

Planned approach and implementation

En grupp doktorander från olika svenska universitet besökte några av de ledande tillverkningsbolagen i Sverige och Japan för att genomföra en jämförande studie av tillverkningssätten anställda i de två länderna baserat på följande fokusområden: Digitalisering och industri 4.0 Key Performance Indicators och Sustainability Kvalitetssäkring och integrerad produkt- och produktionsutveckling Forskningsintegration / Institut Produktionsprocesser. Rapporten ger en detaljerad förklaring kring likheter och skillnader mellan tillverkningsföretagen och de två länderna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 29 March 2018

Reference number 2018-01581

Page statistics