Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimering av materialval och kontaktytor på ventiler och ventilsäten för att möjliggöra miljövänliga lastbilsmotorer

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMB
Bidrag från Vinnova 2 525 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2011-03653sv.pdf (pdf, 6611 kB)

Syfte och mål

Projektet syftade till att finna användbara lösningar för nötningsproblemen av ventiler och ventilsäten samt bygga upp en grundläggande förståelse för vad som krävs för att erhålla ett välfungerande ventilsystem för framtida förändringar. Resultatet har blivit en kunskapsbank med förståelse för nötningsprocessen och vilka förhållanden som är gynnsamma. Dessutom har en doktrosavhandling och ett flertal vetenskapliga artiklar publicerats inom projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i kunskap om förutsättningar och lösningar för att förhindra slitage av systemet ventil och ventilsäte. Projektet har också resulterat i metodförbättringar för att effektivisera utvecklingsprocessen av ventilsystemet. En doktorsavhandling har presenterats inom projektet och ett flertal vetenskaplig artiklar har publicerats.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit att motorkörda ventiler och säten har undersökts med höguppläsande elektronmikroskop. Parallellt har ventilriggen som byggdes i det tidigare projektet förfinats för att ännu mer efterlika förhållandena i en motor. Ventiler och säten har körts i riggen under olika förhållanden och undersökts vilket givit en förståelse för uppbyggnad och nedbrytning av den skyddande tribofilmen. Jämförelser har samtidigt gjorts med motorkörda ventiler och beräkningsprogram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2011-03653

Statistik för sidan