Optimering av barkpressar för extraktion av tanniner

Diarienummer 2019-02520
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 525 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor