Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimering av barkpressar för extraktion av tanniner

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2019 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Syfte och mål

Projektets syfte är att fastställa om det är möjligt att med hjälp av en barkpress extrahera tanniner ur bark ifrån svenska träd i en kontinuerlig process. Barkpressar används idag enbart för att pressa ut så mycket vatten som möjligt ur barken innan den bränns och extraktion av tanniner sker främst ur inhemska trädslag i subtropiska länder med diskreta metoder. Vår hypotes är att det går att använda barkpressar för att extrahera tanniner ur bark i en kontinuerlig process. Målsättningen är att testa detta i pilotskala under projektet.

Förväntade effekter och resultat

När projektet är slut kommer detta att ha testats i pilotskala och utifrån utfallet kommer beslut kunna fattas om att gå vidare med att genomföra ett större FUI-projekt och i förlängningen utveckla en produkt. FUI-projektet kommer skapa en helt ny produkt ifrån svenska skogar genom en anpassning av den utrustning som redan finns hos massa-/pappersbruken. Det kommer också ge ett bättre råvaruutnyttjande då tanninerna extraheras ur den bark som annars enbart bränns.

Planerat upplägg och genomförande

De större tillverkarna av barkpressar tillhandahåller utrustning i pilotskala, en sådan kommer ställas upp på SCA Obbola och/eller på SLU:s försöksanläggning för tester. Försöken kommer göras i samarbete med forskare ifrån SLU i syfte att optimera processen. SCA bidrar med allt råmaterial (bark) under projekttiden och eventuella analyser på deras laboratorium. En flis-/rivmaskin som finns hos SLU kommer användas för att mala barken. Kemisk analys av pressvattnet samt sammanställning av resultatet kommer göras av forskare hos SLU.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 april 2020

Diarienummer 2019-02520

Statistik för sidan