Operationskollen

Diarienummer 2018-00871
Koordinator Operationskollen AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa goda förutsättningar för en lyckad kommersialiseringsprocess för det patientcentrerade processtödet Operationskollen för att sprida användandet till fler vårdgivare. Målet är att tjänsten Operationskollen under år 2018 ska användas av minst tre kliniker för att stödja sina patienter och deras närstående runt ett eller flera operationsflöden. Ett delmål med projektet är också att främja konversationen kring patientcentrerat stöd där inte bara patienten men också deras närstående kan vara delaktiga och involveras i hälso- och sjukvården.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter av projektet för Operationskollen AB är att nå en sund och hållbar ekonomi för att möjliggöra framtida tillväxt. För Operationskollen användare, patienter och deras närstående, skapas genom projektet ökade möjligheter till delaktighet, trygghet och bättre operationsresultat. För Operationkollens kunder, sjukvården, skapas förutsättningar för verksamhetsutveckling och processoptimering med fokus på delaktiga patienter och närstående samt förkortade vårdtider.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektet skall förutsättningar skapas för en hållbar försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingsprocess. Detta innefattar bl.a. konsultationstjänster avseende juridiska- och marknadsmässiga krav, finansiering av teknologisk expansion och utökad testning samt marknadsförings- och försäljningssatsningar.

Externa länkar

Operationskollens webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.