Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Operationskollen

Diarienummer
Koordinator Operationskollen AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att ge möjlighet till Operationskollen AB att starta sin kommersiella verksamhet och expandera en potentiell kundbas. Projektet ämnade även att hjälpa till med kompetensförstärkning för att inte bara skaffa kunder men också bibehålla en fortsatt expansion i form av kommersiella samarbeten och en stark produkt som är attraktiv att prenumera på.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfallet av projektet har varit att Operationskollen AB nu har två stycken kunder och en tredje på väg, vilket gett möjligheten att kunna anställa personal inför 2019 samt investera i ytterligare konsultstöd. Bland annat möjligheten att kunna resa till kunder och att kunna betala för konsulter har varit ovärderligt för bolaget i sin expansion. Vi ser att ny innovation i 2019 kommer att kunna möjliggöras av att parallellt få nytt stöd samtidigt som vi också kommer att kunna kapitalisera på existerande kunder.

Upplägg och genomförande

Då Operationskollen AB är ett nystartat bolag med drivande personer utan tidigare erfarenhet, så har projektet bedrivits iterativt där varje lärdom har gett nya möjligheter. Med små steg så har varje möte, konversation och beslut gett grund till nya vägar framåt. Tack vare projektet så har bolaget kunna investera tid i att bygga en infrastruktur av processer men också förstå vilken kompetens som behöver tas in.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00871

Statistik för sidan