Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad psykisk hälsa för unga genom samtalsterapi och e-hälsoverktyg

Diarienummer
Koordinator FÖRBUNDET S:T LUKAS - S T LUKASSTIFTELSENS INSTITUT
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Vi har tittat på ungas situation vid måendesvikt från ungas, föräldrars och Sankt Lukas terapeuters perspektiv. Utifrån det har vi skapat en digital tjänst med funktioner som Mitt humör kalender, Må bra coach, information och chattverktyg med terapeut, samt videosamtal. Den fysiska tjänsten består av terapi i samtalsform samt olika former av coachstöd till kurator och skola/organisationer samt föräldrar. Sankt Lukas i Sandviken öppnar en mottagning för unga i nära samarbete med skolan och är en lämplig plats för en första testbädd samt vidareutveckling av tjänsten.

Resultat och förväntade effekter

Sankt Lukas har förutsättning att vara en mycket god samtalspart för unga vuxna när de har behov av samtalsstöd på olika sätt. Organisationen är landsomfattande och har goda resurser och kompetenta terapeuter för att kunna hjälpa unga med måendesvikt. Genom att erbjuda en digital lösning i form av en app kan man ge ett verktyg till ungdomar, föräldrar samt skola och organisationer och skapa en knutpunkt som ökar möjligheten till uppföljning och ger unga möjligheten att våga testa samtalsstöd.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit avgörande för förstå hur situationen ser ut för unga med måendesvikt. Det är en komplex situation som de hamnar i med många aktörer som gör enskilda åtgärder av olika karaktär. Det har varit tydligt att föräldrarna är de som har det slutgiltiga ansvaret för sina barn och att deras roll och möjligheter att få hjälp också påverkar den unga. För Sankt Lukas som organisation har projektet varit viktigt för att skapa en förståelse för hur framtidens e-hälsolösningar kommer förändra terapisituationen och vilka möjligheter digitala verktyg kommer att erbjuda i framtiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01133

Statistik för sidan