Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Ökad användarupplevelse mätteknik

Diarienummer
Koordinator InnoBrain AB - KTH Innovation
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

InnoBrain syftar till att införa ett automatiserat och unbiased sätt att utvärdera användarupplevelsen (UX) genom att använda neurovetenskap och artificiell intelligenssteknik. Huvudsyftet med projektet var att verifiera tekniken genom pilotprov med potentiella kunder och utvärdera marknadsförutsättningarna och skalbarhetspotentialen. Data från pilotprov har resulterat i anpassade protokoll. Företaget har lyckats etablera viktiga kontakter med partners, tekniska rådgivare och kunder och utformar således en distributionsstrategi och en uppdaterad affärsplan.

Resultat och förväntade effekter

Företaget har lyckats uppnå: - Validering av lösningen genom olika pilotprov. - Etablering av protokoll för industriell design och arkitektur. -Extensiv marknadsundersökning för att ta reda på marknadsmöjligheter och skalbarhet. - Att etablera första kundrelationer och bygga nya partnerskap för att ytterligare kommersialisera utveckla produkten. - Revidera affärsmodellen för att bättre återspegla kundernas behov och företagsprofil. - Teamet har stärkts med experter inom artificiell intelligens och neurovetenskap samt akademiska rådgivare.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre huvudaktiviteter; Pilotprov och produktvalidering, teknisk utveckling och undersökning av affärsmodell. Piloter prioriterades i enlighet med lönsamheten hos kundsegmenten där piloterna genomfördes direkt i samarbete med potentiella kunder i relaterade segment. Ytterligare teknisk utveckling har följts och plattformen har förlängts. Marknadsaktiviteter och möten bokades med potentiella partners och kunder för att undersöka affärsmodellens giltighet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04122

Statistik för sidan