Ökad användarupplevelse mätteknik

Diarienummer 2017-04122
Koordinator InoBrain AB - KTH Innovation
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

InoBrain har som mål att utveckla och distribuera en hardware baserad metod för att utvärdera användarupplevelsen. Det ursprungliga Proof of Concept är verifierat i en laboratoriemiljö. Planen är att verifiera tekniken under faktiska förhållanden med potentiella kunder genom pilotprov som leder till bättre förståelse för olika kundbehov och för att förbättra konceptets löptid. Toppmarknader som efterfrågas av vår teknik kommer att identifieras. Resultaten kommer att användas för att utveckla tekniska specifikationer för industrialisering av produkten.

Förväntade effekter och resultat

Bolaget kommer att prioritera marknaderna i Sverige med en utökad marknadsundersökning där specifika anpassningsbehov för olika marknadssegment kommer att identifieras. En av de viktigaste förväntningarna från projektet under pilotprov är att komma överens med potentiella kunder. Ytterligare kundorienterad teknisk utveckling förväntas som resultat av piloterna och möjliggör demonstrationsprojekt med potentiella kunder i olika segment. Ytterligare affärsutveckling och anställning krävs ändringar av affärsplanen förväntas.

Planerat upplägg och genomförande

Huvudmetoden för att genomföra tekniken är att göra pilotprov tillsammans med potentiella kunder. Detta kommer att leda oss till att förstå konceptets styrka och realisera de funktioner som behöver ytterligare modifiering eller utveckling. Samtidigt kommer konceptet att anpassas till varje specifikt kundbehov. Affärsplanen för varje marknadssegment kommer att utvecklas i enlighet med detta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.