Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nytänkande solskyddsplagg för vardagen

Diarienummer
Koordinator KALANI AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Innovativa och stilfulla solskyddskläder har tagits fram i tätt samarbete med personer ur målgruppen, dermatolog, designer och mönsterskapare för att uppnå optimalt skydd i kombination med hög modegrad och skön passform. Plaggen har verifierats genom fokusgrupper med målgrupp samt dermatologer där behov och efterfrågan bekräftats och plaggen hyllats. Samarbeten inom olika områden har bearbetats, bla samfund och patientorganisationer likväl som återförsäljare som NK. Produktionsalternativ är utvärderade och fastställda, och fungerar nu på ett tillfredsställande sätt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utförts enligt plan - stabila processer för produktion har byggts upp och 10 nya och innovativa plagg har tagits fram och validerats. De nya stilfulla solskyddskläderna är anpassade att kunna bäras till vardags och finns för alla åldrar. Personer ur målgruppen har verifierat att det finns ett väldigt stort behov av solskyddskläder som inte sticker ut, det vill säga som ser ut som ett vanligt moderiktigt plagg. Projektet har bekräftat för oss att vi kan hjälpa väldigt många människor till ett bättre liv och även göra gott för samhället med att arbeta preventivt mot hudcancer.

Upplägg och genomförande

Genom att konsultera expertis inom olika kompetensområden och ta hjälp av potentiella kunder har högkvalitativa, solsäkra och stilfulla produkter kunnat tas fram. Metoder så som enkätundersökning och fokusgrupper har använts för att på ett effektivt sätt samla in slutkunder och dermatologers feedback. Vi har samarbetat med flertalet organisationer, patientorganisationer och företag för att tillsammans informera och nå ut till relevant målgrupp om riskerna med solens strålar samt om våra produkter som hjälper människor att skydda sig på ett enkelt och stilfullt sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04249

Statistik för sidan