Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Nya gränssnitt människa-maskin för mångfald och inkludering

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Följande projekt har syftat till att via en undersökande normkreativ process utveckla principer för bärbar teknologi som en bas för ett fortsatt större huvudprojekt. Tyngdpunkten på projektet har därför lagts på att hitta en kombination av process och användningsområde. Målet har varit att utveckla nya workshopsmodeller för bärbar teknologi samt att formulera ett koncept för fortsatt projekt i samarbete med industri, organisationer och universitetsutbildningar där bärbar teknologi tillämpas.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en forskningsöversikt av bärbar teknik och normkritisk analys och metoder samt en ny form av workshopmodell. Vidare har ett nytt koncept för fortsatt arbete inom bärbar teknologi formulerats, ”idrott för alla 2.0” som säkerställer en inkludering alla kroppar och som sänker tröskeln för fysisk aktivitet. Konceptet kommer att användas i ansökning om större samverkansprojekt. Forskningsöversikten och workshopmodellerna kommer att användas i undervisning i bärbar teknologi.

Upplägg och genomförande

Vi har i projektet tagit fram en forskningsöversikt samt en ny workshopmodell. Forskningsöversikten visade att ett av de stora områden berör hälsa och att produkter inom detta område pendlar mellan två extrempunkter: perfekta kroppar och vårdbehövande. Med hjälp av olika workshops med studenter har vi kunnat se en potential i bärbar teknologi som social och gemensam till skillnad från skärmbaserad teknologi. Dessa fenomen har varit en utgångspunkt i arbetet med att formulera ett nytt projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01635

Statistik för sidan