Nya gränssnitt människa-maskin för mångfald och inkludering

Diarienummer 2018-01635
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation

Syfte och mål

Följande projekt syftar till att via en undersökande normkreativ process utveckla principer för bärbar teknologi som en bas för ett fortsatt större huvudprojekt. Målet är att utveckla principer för teknisk, inkluderande och estetisk design av bärbar teknologi och att presentera dem på ett intresseväckande sätt.

Förväntade effekter och resultat

Vår innovationsidé är att skapa normkritiska analysverktyg och riktlinjer för bärbar teknik.Med hjälp av detta ska utvecklare av tekniken kunna säkerställa långsiktigt hållbara och attraktiva lösningar för alla. Målgruppen är företag som tillverkar bärbar teknologi samt universitetsutbildning inom teknik, design, konst och pedagogik. Förväntat resultat är nya normkreativa processer och metoder och vi ska även bygga upp ett närverk för framtida samarbete inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att bygga vidare på vår tidigare forskning inom smarta kläder och bärbar teknologi, normkritiska designprocesser och experimentella performativa processer. Principerna kommer att bygga på designmetodik med normkritiskt förhållningssätt. Vi kommer under förstudien att: hitta de mest effektiva metodiken för att producera verktyg och riktlinjer; skapa optimalt öppna och kreativa samverkansformer med berörda branscher; presentera resultaten på ett sätt som leder till ikluderande praktiker in området bärbar teknologi

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.