Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Normkritisk innovation

För att driva på samhällsutvecklingen krävs det föregångare som tar det första steget. Normkritisk innovation handlar om att utmana normer för att skapa nya idéer och lösningar som bidrar till ökad jämställdhet och jämlikhet. Här listar vi erbjudanden om finansiering inom satsningen.

Kort film om normkritisk innovation

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Programmets insatser riktar sig till företag och organisationer i privat, offentlig och ideell sektor samt forskare och konsulter som vill genomföra normkritiska innovationsprojekt som bidrar till en inkluderande samhällsutveckling och nya affärsmöjligheter.

NOVA – Verktyg och metoder för normkreativ innovation

Inom programmet har Vinnova i samarbete med forskare utvecklat "NOVA – verktyg och metoder för normkreativ innovation".

Ska du leda en projektgrupp eller planera ett lektionstillfälle? Eller behöver du vägledning i ett pågående projekt där du och dina kollegor ska utveckla en produkt eller tjänst?

Nu finns det även ett handledarmaterial till NOVA som innehåller ytterligare stöd, presentationsmaterial och workshopmallar.

Tidigare ansökningstillfällen

Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt
Stängde 8 mars 2019

Med det här erbjudandet stödjer vi projekt som vill kraftsamla och utforska potentialen i nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar. Lösningarna ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - innovationsprojekt
Stängde 8 mars 2019

Med det här erbjudandet stödjer vi projekt som vill utveckla, testa och utvärdera nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar. Lösningarna ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Normkritisk innovation - innovationsprojekt
Stängde 15 mars 2018

Finansiering för projekt som ska omsätta resultat från tidigare genomförda normkritiska analyser i en normkreativ innovationsprocess för att utveckla, testa och utvärdera nya lösningar.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2014-06304

Statistik för sidan