Normkritisk innovation:

Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - innovationsprojekt

Stängde 8 mars 2019

Med det här erbjudandet stödjer vi projekt som vill utveckla, testa och utvärdera nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar. Lösningarna ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Medel för att utveckla, testa och utvärdera innovativa lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar som samtidigt bidrar till att nå andra mål i Agenda 2030.
treklover2

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer bestående av minst två parter (juridiska personer). Nya samverkanformer och internationell medverkan välkomnas.
treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 2,5 miljoner kronor med upp till 70 procent stödnivå på projektnivå.

Se informationsmötet från den 18 januari på Vinnova

Viktiga datum

 • Prata innovation med oss på Forum för jämställdhet 30-31 januari

  Den 30-31 januari kommer vi som jobbar med Vinnovas satsningar på jämställd och normkritisk innovation finnas på plats i utställningsområdet för innovation. Vi talar gärna med dig om pågående utlysning eller om annat som rör innovation och jämställdhet. Läs mer på Forum för jämställdhets webbplats

  Vad handlar erbjudandet om?

  Sverige har som ambition att vara ledande i att genomföra Agenda 2030. Som nation är vi framgångsrika både när det gäller innovation, jämställdhet och jämlikhet. För att vi ska kunna fortsätta visa vägen på dessa områden krävs innovativa lösningar.

  Vi finansierar därför innovationsprojekt som vill vi utveckla, testa och utvärdera lösningar med stor potential att bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet såväl som ett eller flera mål i Agenda 2030. Läs mer om de globala målen i Agenda 2030. 

  Det kan handla om att baserat på tidigare genomförda analyser eller förarbeten utveckla och testa nya lösningar i verklig miljö. Projekt ska ha fokus på innovation och resultera i lösningar som kan tas vidare av behovsägare för långsiktigt nyttiggörande och spridning.

  Om ni inte har en färdig lösning än och behöver mer tid för analys, eller vill ta er an en utmaning som kräver kraftsamling och helt nya angreppsätt, kan ni istället söka medel för ett förberedelseprojekt.  

   

  Exempel på utmaningar

  Agenda 2030 ska ses som en helhet. Även om vi här lyfter fram enskilda mål välkomnar vi projekt som utforskar sammanhang eller konflikter mellan ett eller flera mål. Nedan är exempel på jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar inom Agenda 2030.

  MÅL 3 – Utmaningar kopplat till hälsa och välbefinnande

  Projekt kan inom detta mål utmana normer och adressera jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar relaterade till diskriminering, trakasserier och våld såsom

  • våld i hemmet, människohandel, sexuellt och andra former av utnyttjande
  • sexistiskt våld och/eller våld mot HBTQ-personer
  • cybersäkerhet och cyberbrott relaterat till pornografi, trafficking, trakasserier och våld.

  MÅL 9 – Utmaningar kopplat till digitalisering av samhället

  Projekt kan inom detta mål utmana normer och adressera jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar relaterade till digitalisering och ny teknik såsom

  • informations- och kommunikationsteknik (IKT); artificiell intelligens (AI), ”sakernas internet” (IoT) och robotik
  • utveckling och användning av möjliggörande teknik för att främja kvinnors och underrepresenterade gruppers makt och inflytande
  • utveckling av teknologi som adresserar specifika jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till organisationer och konstellationer från alla sektorer som vill utforska nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar kopplat till något eller några av målen i Agenda 2030. Om ert projekt har följande kännetecken vill vi gärna att ni ansöker om medel:

  • utgår från och vill lösa en relevant jämställhets och/eller jämlikhetsutmaning med potential att bidra till Agenda 2030 och/eller de jämställdhetspolitiska målen
  • utmanar normer kopplat till de skyddade diskrimineringsgrunderna
  • har fokus på innovation och nyskapande och angriper utmaning på smartare sätt än vad som tidigare gjorts
  • involverar minst en aktör som ansvarar för och direkt berörs av den utmaning som projektet adresserar som projektpart. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss. Vänligen kontakta oss i första hand via mejl, så återkommer vi i de flesta fall samma dag. 

  Sophia Ivarsson

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 60

  Joanna Franzén

  Handläggare

  46 8 473 30 54

  Luisa Monse

  Handläggare

  46 8 473 31 75

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Grace health - changing attitudes around SRHR GH Solutions AB 2 420 000 kr Pågående 2019-01930
  #UrbanGirlsToolbox GLOBAL UTMANING 2 440 710 kr Pågående 2019-01928
  Digitalisering av fysisk habilitering och rehabilitering BACILL SVERIGE AB 2 481 150 kr Pågående 2019-01919
  RIKARE II: Lärandealgoritmer för icke-diskriminerande finansieringsbeslut av innovativ verksamhet STIFTELSEN IMIT 2 498 815 kr Pågående 2019-01940
  Ett normkreativt verktyg för en jämlik vårdupplevelse Södersjukhuset Aktiebolag 851 485 kr Pågående 2019-01932
  Växla upp: Implementering av en modell för mångfald och inkludering Stockholms universitet 1 835 724 kr Pågående 2019-01913
  Hela Värmland - Ett innovativt verktyg för jämställd, jämlik och hållbar regional tillväxt VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING 2 500 000 kr Pågående 2019-01910
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04641