Normkritisk innovation:

Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt

Planerad till december 2018

Med det här erbjudandet stödjer vi projekt som vill kraftsamla och utforska potentialen i nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar. Lösningarna ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Medel för att utforska nya angreppsätt och lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar som identifierats inom ramen för ett eller flera av målen i Agenda 2030.
treklover2

Vem kan söka?

Alla typer av aktörer (juridiska personer) som vill ta fram nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar med potential att bidra till  måluppfyllelse av Agenda 2030. Nya samverkanformer och internationell medverkan välkomnas.
treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 400 000 kronor. 100 procent stödnivå. Projekttid maximalt 8 månader.

Viktiga datum

 • december 2018
  Planerad till
  december 2018
 • Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Max Parknäs

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 67

  max.parknäs@vinnova.se

  Sophia Ivarsson

  Programansvarig

  46 8 473 31 60

  sophia.ivarsson@vinnova.se

  Joanna Franzén

  Handläggare

  46 8 473 30 54

  joanna.franzen@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04640