Normkritisk innovation:

Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt

Stängde 8 mars 2019

Med det här erbjudandet stödjer vi projekt som vill kraftsamla och utforska potentialen i nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar. Lösningarna ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Medel för att utforska nya angreppsätt och lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar som identifierats inom ramen för ett eller flera av målen i Agenda 2030.
treklover2

Vem kan söka?

Alla typer av aktörer (juridiska personer) som vill ta fram nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar med potential att bidra till  måluppfyllelse av Agenda 2030. Nya samverkanformer och internationell medverkan välkomnas.
treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 400 000 kronor. 100 procent stödnivå. Projekttid maximalt 8 månader.

Se informationsmötet från den 18 januari på Vinnova

Viktiga datum

 • 14 dec 2018
  Öppnar för ansökan
  14 dec 2018
 • 18 jan 2019
  18 jan 2019 kl 13:00
 • 8 mar 2019
  Ansök senast kl 14:00
  8 mar 2019 kl 14:00
 • 10 maj 2019
  Beslut meddelas
  10 maj 2019
 • 10 maj 2019
  Projekt får starta
  10 maj 2019
 • Prata innovation med oss på Forum för jämställdhet 30-31 januari

  Den 30-31 januari kommer vi som jobbar med Vinnovas satsningar på jämställd och normkritisk innovation finnas på plats i utställningsområdet för innovation. Vi talar gärna med dig om pågående utlysning eller om annat som rör innovation och jämställdhet. Läs mer på Forum för jämställdhets webbplats

  Vad handlar erbjudandet om?

  Sverige har som ambition att vara ledande i att genomföra Agenda 2030. Som nation är vi framgångsrika både när det gäller innovation, jämställdhet och jämlikhet. För att vi ska kunna fortsätta visa vägen på dessa områden krävs innovativa lösningar. Läs mer om de globala målen i Agenda 2030. 

  Vi finansierar därför förberedelseprojekt som vill utforska nya angreppsätt och lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar som samtidigt kan bidra till att nå andra mål i Agenda 2030. Det kan handla om att identifiera och analysera en jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaning från ett nytt perspektiv, utforska nya former av samverkan och ta fram nya idéer.

  Projektet måste inte ha en lösning i dagsläget men ska resultera i relevanta partnerskap och någon typ av idé eller koncept som kan testas och vidareutvecklas i nästa steg.

  Om ni redan har gjort ert förarbete och har en innovation som ni vill utveckla, testa och utvärdera, passar kanske vårt erbjudande för innovationsprojekt er bättre.

  Exempel på utmaningar

  Agenda 2030 ska ses som en helhet. Även om vi här lyfter fram enskilda mål välkomnar vi projekt som utforskar sammanhang eller konflikter mellan ett eller flera mål. Nedan är ett exempel på jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar inom Agenda 2030.

  MÅL 3 – Utmaningar kopplat till hälsa och välbefinnande

  Projekt kan inom detta mål utmana normer och adressera jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar relaterade till diskriminering, trakasserier och våld såsom

  • våld i hemmet, människohandel, sexuellt och andra former av utnyttjande
  • sexistiskt våld och/eller våld mot HBTQ-personer
  • cybersäkerhet och cyberbrott relaterat till pornografi, trafficking, trakasserier och våld.

  MÅL 9 – Utmaningar kopplat till digitalisering av samhället

  Projekt kan inom detta mål utmana normer och adressera jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar relaterade till digitalisering och ny teknik såsom

  • informations- och kommunikationsteknik (IKT); artificiell intelligens (AI), ”sakernas internet” (IoT) och robotik
  • utveckling och användning av möjliggörande teknik för att främja kvinnors och underrepresenterade gruppers makt och inflytande
  • utveckling av teknologi som adresserar specifika jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till organisationer och konstellationer från alla sektorer som vill utforska nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar kopplat till något eller några av målen i Agenda 2030. Om ert projekt har följande kännetecken vill vi gärna att ni ansöker om medel:

  • utgår från och vill lösa en relevant jämställhets och/eller jämlikhetsutmaning med potential att bidra till Agenda 2030 och/eller de jämställdhetspolitiska målen
  • utmanar normer kopplat till de skyddade diskrimineringsgrunderna
  • har fokus på innovation och nyskapande och angriper utmaning på smartare sätt än vad som tidigare gjorts
  • involverar användare och aktörer som är närmast berörda av projektets resultat, dock inte nödvändigtvis som projektpart. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss. Vänligen kontakta oss i första hand via mejl, så återkommer vi i de flesta fall samma dag. 

  Sophia Ivarsson

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 60

  sophia.ivarsson@vinnova.se

  Joanna Franzén

  Handläggare

  46 8 473 30 54

  joanna.franzen@vinnova.se

  Luisa Monse

  Handläggare

  46 8 473 31 75

  luisa.monse@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04640