Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ny on-line-metod för kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner (ONWELD)

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-04696sv.pdf (pdf, 1789 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Det huvudsakliga målet med projektet har varit att möjliggöra on-line-utvärdering av stora mängder kontinuerliga svetsar/fogar på ett noggrant och repeterbart sätt och därmed möjliggöra mer optimerade konstruktioner (i och med att de kan kontrolleras bättre). Det har också varit ett mål att utvärdera hur den informationen som samlas in skulle kunna användas för återkoppling i produktionssystemen. Ett intressant prototypsystem har tagits fram för off-line, med scanning efter svetsning. Industriell implementering (att klara ljus & rök) återstår, görs i nytt Vinn-Verifiera.

Långsiktiga effekter som förväntas

Prototyp för on-line QA-koncept. JA. Prototypen som demonstrator i lab- och produktionsmiljö. JA med ljusbåge släckt. Förbättrad kvalitetskontroll, minskad vikt. INTE ÄN i industrin. Förbättrad kunskap om processvariation ger nya QA guidelines. - INTE ÄN, verktyget finns men mer studier behövs. Förslag för avancerad processkontroll i svetsmaskiner och robotsystem. JA. Projektet förstärker FoU i företag, institut och högskola. En PhD student och ett exjobb. JA. Svetskommissionen leder kunskapsspridningen. JA. Resultaten till Master- och IWE elever vid KTH. JA.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet drevs i samverkan mellan högskola, institut och företag i 7 arbetspaket med inledande uppgifter att definiera krav och hitta lösningar för hård- och mjukvara. Därefter har algoritmer utvecklats, införts i prototypsystem som sedan via olika tester utvärderats och förbättrats stegvis. Genom att ta systemet till deltagande företag har tekniken provats och visats som en demonstrator. Acceptansen för ett nytt mätsystem testades därmed också och ledde till intressanta diskussioner. Den grundläggande teknikutvecklingen tog mer tid och resurser än planerat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2013-04696

Statistik för sidan