Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Night Owl: För trygghet och säkerhet på festivaler

Diarienummer
Koordinator MILLIJOIN AB - NORRSKEN HOUSE
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Problem med våldtäkter och sexuella trakasserier på festivaler har ökat markant de senaste åren. Behovet för en enkel teknisk lösning för trygghet är både identifierat och efterfrågat från såväl stora som små musikfestivaler och event. Millijoin har inte haft möjlighet att fälttesta Night Owl på Music Goes Furthers festival då eventet blev framflyttat. Mer tid har tillägnats research och genomförande av den faktiska prototypen och en plan för vidareutveckling av projektet har tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

En lyckad proof-of-concept av den tekniska genomförbarheten har utförts. Konceptet för prototypen är genomarbetad i både design och teknik. Ovärderlig kunskap om certifiering och kontakter med manufaktur har knutits under projektperioden. Projektet har uppmärksammats i media där responsen varit över förväntan vilket lett till nya relationer med ytterligare arrangörer. Framtida tester kommer ge värdefull insikt om hur Night Owl ska vidareutvecklas i både teknik och användardesign för festivaler i fas 2 av Innovativa Startups.

Upplägg och genomförande

Projektmålen i ansökan har fullgjorts när det gäller: ett lyckat test av proof-of-concept, mobilapplikationen är driftsatt och webbgränssnittet är fullt fungerande. Involverade parter har haft regelbundna möten för att kontinuerligt utvärdera projektets framfart och utveckling. Ett nära samarbete mellan Millijoin, Music Goes Further och hårdvarutillverkare (POND) har varit en nyckel till att nå en attraktiv lösning för festivaler och event samt en plan för hur projektet ska vidareutvecklas i fas 2 av Innovativa Startups.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04235

Statistik för sidan