Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Next Period

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

I utvecklingsländer är bristen på adekvata mensskydd den enskilt viktigaste orsaken till att kvinnor inte kan delta i samma grad som män. Under steg 1 har två produktkoncept och en tydlig affärsplan tagits fram. Etablerad kontakt och goda samarbetsmöjligheter finns med ett tiotal organisationer med kompletterande uppdrag. Målet är svensk produktion av ett mensskydd med unik kravspecifikation baserad på skogsråvara. Visionen är spridning av en helhetslösning till utvecklingsländer via en CSR-baserad affärsmodell så att flickor och kvinnor kan studera och arbeta utan avbrott.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två biobaserade produktkoncept med goda chanser till ensamrätt har tagits fram. Kravspecifikationen är unik och en helhetslösning för att nå flickor och kvinnor finns. Projektet deltog i Venture Cup och vann regionsfinalen öst i grenen ”Impact Maker”. Projektets referensgrupp består av mensexperter och organisationer som stävjar missförhållanden i utvecklingsländer. Den framtagna affärsplanen och strategin används för att attrahera övriga aktörer: råvaru-, materialproducenter, maskintillverkare och svenska företag verksamma i utvecklingsländer.

Upplägg och genomförande

Projektet byggdes kring tre workshoppar. Nyhetsgranskning och FTO-analys genomfördes för de framtagna produktkoncepten. Kontakt etablerades med över tio organisationer/företag verksamma inom området. Vi närvarade och föreläste på event som tog upp mensproblematiken; ett ämne som väcker engagemang och känslor. Omvärldsbevakning pågick kontinuerligt och ännu finns inget konkurrenade inititiativ då projektets lösning är unik. Arbete med att utveckla affärsplan och strategi löpte parallellt under hela projektet och slutförs tillsammans med hela konsortiet under steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03753

Statistik för sidan