Next generation lipid lowering drugs, resebidrag, Tyskland

Diarienummer 2017-05291
Koordinator LIPIGON PHARMACEUTICALS AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att förbereda en ansökan för Eurostars mellan Lipigon, Secarna och Hamburg Universitet. Beslut om att ansöka togs för Secarna och Lipigon. Ansökan för Eurostars skickas in senaste 1/3 2018 med Secarna som huvudsökande.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade effekterna vid ett positivt beslut från Eurostars innebär att Lipigon och Secarna kommer att utveckla ett antisenseläkemedel för behandling av blodfettsstörningar tillsammans.

Upplägg och genomförande

Lipigons representant besökte de tilltänkta konsortiedeltagarna i Tyskland under två dagar. Projektets vetenskapliga och tekniska grund diskuterades och bedömdes kommersiellt attraktiv. För att underlätta hantering av IP bestämdes att Hamburg Universitet endast blir en partner som nyttjas genom köp av tjänst.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.