Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Next generation lipid lowering drugs, resebidrag, Tyskland

Diarienummer
Koordinator LIPIGON PHARMACEUTICALS AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att förbereda en ansökan för Eurostars mellan Lipigon, Secarna och Hamburg Universitet. Beslut om att ansöka togs för Secarna och Lipigon. Ansökan för Eurostars skickas in senaste 1/3 2018 med Secarna som huvudsökande.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade effekterna vid ett positivt beslut från Eurostars innebär att Lipigon och Secarna kommer att utveckla ett antisenseläkemedel för behandling av blodfettsstörningar tillsammans.

Upplägg och genomförande

Lipigons representant besökte de tilltänkta konsortiedeltagarna i Tyskland under två dagar. Projektets vetenskapliga och tekniska grund diskuterades och bedömdes kommersiellt attraktiv. För att underlätta hantering av IP bestämdes att Hamburg Universitet endast blir en partner som nyttjas genom köp av tjänst.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05291

Statistik för sidan