Next generation lipid lowering drugs, resebidrag, Tyskland

Reference number 2017-05291
Coordinator LIPIGON PHARMACEUTICALS AB
Funding from Vinnova SEK 15 000
Project duration November 2017 - February 2018
Status Completed
Venture Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Call Travel grant for building international consortia

Purpose and goal

Projektets syfte och mål var att förbereda en ansökan för Eurostars mellan Lipigon, Secarna och Hamburg Universitet. Beslut om att ansöka togs för Secarna och Lipigon. Ansökan för Eurostars skickas in senaste 1/3 2018 med Secarna som huvudsökande.

Expected results and effects

Det förväntade effekterna vid ett positivt beslut från Eurostars innebär att Lipigon och Secarna kommer att utveckla ett antisenseläkemedel för behandling av blodfettsstörningar tillsammans.

Planned approach and implementation

Lipigons representant besökte de tilltänkta konsortiedeltagarna i Tyskland under två dagar. Projektets vetenskapliga och tekniska grund diskuterades och bedömdes kommersiellt attraktiv. För att underlätta hantering av IP bestämdes att Hamburg Universitet endast blir en partner som nyttjas genom köp av tjänst.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.