Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nästa generations normkreativa undersökningsbrits - passar alla och alla typer undersökningar

Diarienummer
Koordinator OSCAR MEDTEC AB - OSCAR INSTRUMENT AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Viktiga resultat som projektet gav

En undersökningsbrits med inbyggd värme och samma komfort som den tidigare utvecklade könsneutrala gyn/henstolen, (Oscar Medtech Gyn- & Urologistol 720), har konstruerats och utvärderas f.n. på patienter som genomgår abdominella ultraljudsundersökningar. Möjligheten att snabbt kunna fälla fram benbågar med fotstöd har efterfrågats. Denna konstruktion har byggts in på en undersökningsbrits med inbyggd värme och det könsneutrala undersökningskonceptet kan därmed komma många patienter till godo.

Långsiktiga effekter som förväntas

En undersökningsbrits med hög komfort och inbyggd värme har stor betydelse för alla patienter och särskilt för dem med nedsatt rörlighet och smärtor. Vid undersökningar av t.ex. buken med abdominellt ultraljud behöver patienterna kunna ligga helt stilla. Detta gäller i ännu högre grad om vävnadsprover skall tas vilket förenklas om patienten ligger komfortabelt. Oavsett vad man avser att undersöka kan nu samma brits användas och v.b. konverteras till en gyn/henstol utan att patienten behöver förflyttas.

Upplägg och genomförande

Utmaningen har varit att konstruera en kreativ kombination av komfortabel undersökningsbrits med funktion även för gynekologiska och urologiska undersökningar. Britsen är utvecklad och utvärderas f.n. med enkäter. De 9 parametrar som utvärderas har hittills givit en genomsnittlig bedömning på 4,7 på en 5 gradig skala. Innovationen med en könsneutral multifungerade brits med inbyggd värme skulle i framtiden kunna bli ett standardkoncept: oavsett om man avser att undersöka thorax, buk eller underliv eller båda, kan samma brits användas och v.b. konverteras till en gyn/henstol.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02185

Statistik för sidan