Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NAP

Diarienummer
Koordinator Nimbelle Medical Systems AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att utveckla en prototyp av en anestesiplattform med utseende och känsla av en färdig produkt att användas för återkoppling från tilltänkta kunder, för feedback på regulatorisk compliance och IPR samt att tjäna som en demonstrator för externa investerare vid företagets kapitalanskaffningar. Dessa syften har med gott resultat uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

En prototyp med utseende motsvarande en färdig produkt har utvecklats och förevisats tilltänkta kunder och regulatorisk expertis med tydlig accept på produktkonceptet som resultat och även kvalitativ feedback som lett till utökad produktfunktionalitet. Kontakter med IPR-jurister har lett till fördjupade insikter i produktens IPR behov/möjligheter. Som en följd av de externa investerarkontakter som tagits i projektet har en första nyemission genomförts där bolaget tillförts ett externt kapitaltillskott. Totalt sett överträffar projektet våra förväntningar.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes huvudsakligen enligt plan. Stor vikt lades vid kontinuerlig riskminimering vilket medförde att projektet förlöpt utan större överraskningar. Utökningen av projektets omfattning i form av utvidgad produktfunktionalitet påverkade inte väsentligt projektets genomförande. Tyngdpunkten i projektet har varit CAD-design, 3D-print av plastdetaljer och bearbetande tillverkning av metalldetaljer, utvärdering av ett stort antal COTS- & OEM-komponenter, leverantörsbedömningar samt ett stort antal externa möten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01074

Statistik för sidan