Nagoon webbaserat API

Diarienummer 2017-04517
Koordinator Nagoon AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Syfte och mål

Under projetet utvecklas ett API som gör det möjligt att integrera Augmented Reality och platsbaserade tjänster i de de flesta på marknaden existerande applösningar. Vi bygger ett lättanvänt API med strukturerade och dokumenterade funktioner. Projektets uttryckliga mål är att minska trösklarna för nya kunder att skapa AR och LBS genom ett API som gör det lättare att integrera Nagoon i existerade verksamheter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas på kort sikt leda till en lansering av Nagoon och ökade intäkter för nagoon som företag. På läng sikt förväntas detta leda till ett antal arbetstillfällen samt nya produkter in om områdena AR och LBS.

Planerat upplägg och genomförande

Steg 1. Bestämma Funktionalitet Vi går igenom vilken funktionalitet som bör göras åtkomlig för kunder och utvecklare. Vi sätter upp ett test-API för att säkerställa att API:et fungerar i de vanligaste på marknaden förekommande utvecklingsmiljöerna. Steg 2. API utveckling. Ändringar i Nagoons kärnteknologier görs av Nagoon. Perifer utveckling görs av externa resurser. Steg 3. Integration i pilotprojekt Nagoon integreras hos pilotkunder via API för att säkerställa att det är lättanvänt för användare.

Externa länkar

Hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.