Nagoon webbaserat API

Diarienummer 2017-04517
Koordinator Nagoon AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Under projektet har ett API utvecklats som gör det möjligt att integrera Nagoons innovativa plattform för Augmented Reality och platsbaserade tjänster i existerande kundlösningar. Kommunikationen med API:et sker i realtid över krypterade websockets och REST. Allt från webbsidor till spelmotorer kan lägga Nagoon-funktionalitet till sitt erbjudande.

Resultat och förväntade effekter

1. Kartläggning av behov och funktionalitet genomfördes 2. Ett API för nagoon har utvecklats. 3. API testades med betalande pilotkunder i deras ordinarie verksamheter 4. Immateriella tillgångar har kartlagts och skyddet av desamma har påbörjats.

Upplägg och genomförande

Projektets plan och genomförande har fungerat väl. Arbetssättet med kunder engagerade under utveckling har överlag varit effektivt och produktivt även om det ibland kunde ha behövts lite mer tid för testning. Under arbetet med att ta fram API:et har ett flertal nya samarbeten påbörjats som inte varit möjliga utan det förbättrade arbetsätt som API:et medför.

Externa länkar

Nagoons hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.