Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nagoon marknad och IPR

Diarienummer
Koordinator Nagoon AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppfyllt uppsatta mål 1. Tidiga kommersiella marknader har identifierats och kartlagts. Intervjuer med intressenter från dessa marknader samt en heldags workshop har genomförts för att identifiera möjligheter och behov samt tekniska och marknadsmässiga hinder för kommersialisering. 2. En kartläggning av nagoons immateriella tillgångar har genomförts med hjälp av externa experter. Nagoons viktigaste IPR tillgångar har identifierats.

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Identifierade prioriterade kundsegment 2. VI har nu en tydligare bild av de förutsättningar som finns hos nagoons kunder vilket resulterat I en förändrade prioriteringar vad gäller produktutveckling och prioriterade marknader. 3. Rutiner och metoder för skydd av immateriella rättigheter. 4. En prioritering av vilka immateriella rättigheter som ska skyddas och hur. Sammantaget förväntas detta leda till ett bättre användande av begränsade resurser och en lyckad kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Plan och genomförande har fungerat väl med undantag för att det korta projektet sträckte sig över semestertider vilket ledde till vissa förändringar av tidsplanen. Intervjuerna med intressenter ledde till många konkreta insikter och workshopen som gjordes tillsammans med några av de intressenter som identifierades under intervjuerna befäste dessa ytterligare. Samarbetet med både externa specialister och kunder har fungerat över förväntan och fortsätter även efter projektets slut.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00737

Statistik för sidan