Musik och teknik - Innovation och samverkan skapar nya möjligheter

Diarienummer 2017-01536
Koordinator AYOND AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation 2017 1

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa ett systematiskt kompetens och erfarenhetsutbyte mellan Ayond AB och Kungl. Musikhögskolan (KMH) inom tre fält: Utveckling av elearning inom musikfältet gällande produkten ScorX Utveckling av applikationer/tillämpningsmodeller för musikteknikområdet Samverkansutveckling mellan musikforskning/utbildning och teknikföretag Projektledaren får här insyn i konstnärliga och kreativa dimensioner av teknikutveckling. KMH ges möjlighet att bryta ny mark och formal samverkan med näringsliv på ett nytt sätt.

Förväntade effekter och resultat

Bygga upp en stabil samverkan mellan Ayond och KMH genom att: * Utveckla e-learning komponenten i ScorX utifrån erfarenheter från forskning och lärarutbildning med målsättningen att skapa en uppdaterad version produkten. * Utveckla tillämpningsmodeller för KMH:s musikteknologiska utrustning, med relevans för nya fält och därmed skapa förutsättningar för att utveckla ämnesnära forskning inom musik och teknikfältet * Presentera en generaliserbar modell för samverkan mellan musikforskning och teknikutvecklingsföretag

Planerat upplägg och genomförande

Uppsättning projekt, initiering Arbete med användargränssnitt och lyssnarstudier i Lilla salen, hur påverkas inlärning vid e-learning vid olika lyssningssituationer, Genomgång hur ScorX plattformen kan användas i forskning/utbildning och i internationella forskningsprojekt med KMHs samarbetspartners i andra länder. Arbete med framtagande av generell samverkansmodell. Sammanfattning slutrapport och avslutnings- och konferens/workshop för att förankra resultat och samverkan mellan näringsliv/SME och musikhögskola

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.