Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Denna satsning ska underlätta för individer att röra sig mellan akademin, industrin och offentlig sektor, för att därmed öka samarbetet och utbytet mellan de olika verksamheterna.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 2 oktober 2018

Arbeta tillfälligt i annan bransch - innovation inom artificiell intelligens (AI)

Stängde 2 oktober 2018

För personer som arbetar med forskning, utveckling och innovation inom artificiell intelligens (AI) och vill arbeta tillfälligt i annan bransch.

Stängd
Stängde 27 april 2018

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Stängde 27 april 2018

Tre månaders finansiering för att personer inom forskning och innovation ska få arbeta i en ny sektor.

Stängd
Stängde 27 februari 2018

Individrörlighet för innovation

Stängde 27 februari 2018

Finansiering för personer inom verksamhetsutveckling och forskning som ger möjlighet att arbeta i annan organisation för att öka samverkan och kunskapsspridning.

Stängd
Stängde 4 oktober 2017

Individrörlighet: Vistas i en annan organisation

Stängde 4 oktober 2017

Vi finansierar kostnader för forskare och utvecklingspersonals vistelse i annan organisation eller sektor än hemmaorganisationen.

Stängd
Stängde 22 maj 2017

Pröva en ny sektor

Stängde 22 maj 2017

Tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska kunna arbeta i en annan sektor än sin nuvarande.

Liknande utlysningar

<p>Genom Vinnova fick forskaren Johan Dahlin möjlighet att byta universitetet mot näringslivet. Läs mer om prototypen han utvecklade inom artificiell intelligens som hjälper läkare.</p>

Senast uppdaterad 14 oktober 2019

Diarienummer 2015-05904

Statistik för sidan