Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Denna satsning ska underlätta för individer att röra sig mellan akademin, indsutrin och offentlig sektor, för att därmed öka samarbetet och utbytet mellan de olika verksamheterna.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde igår

Pröva en ny sektor

Stängde igår

Tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska kunna arbeta i en annan sektor än sin nuvarande.

Stängd
Stängde 31 januari 2017

Individrörlighet för innovation 2017 1

Stängde 31 januari 2017

Rörlighet mellan akademi, institut, offentlig och privat sektor för samverkan, innovation och karriär.

Stängd
Stängde 4 oktober 2016

Nationell individrörlighet för innovation

Stängde 4 oktober 2016

Nationell individrörlighet för innovation 2016 3

Stängd
Stängde 16 juni 2016

Nationell individrörlighet för innovation

Stängde 16 juni 2016

Nationell individrörlighet för innovation - 2016 2

Stängd
Stängde 17 mars 2016

Nationell individrörlighet för innovation

Stängde 17 mars 2016

Nationell individrörlighet för innovation - 2016 1

Stängd
Stängde 16 november 2015

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stängde 16 november 2015

Stöd till individers rörlighet mellan aktörer i forsknings- och innovationssystemet