Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Denna satsning ska underlätta för individer att röra sig mellan akademin, industrin och offentlig sektor, för att därmed öka samarbetet och utbytet mellan de olika verksamheterna.

Tidigare ansökningstillfällen

Arbeta tillfälligt i annan bransch - innovation inom artificiell intelligens (AI)
Stängde 2 oktober 2018

För personer som arbetar med forskning, utveckling och innovation inom artificiell intelligens (AI) och vill arbeta tillfälligt i annan bransch.

Individrörlighet för innovation
Stängde 27 februari 2018

Finansiering för personer inom verksamhetsutveckling och forskning som ger möjlighet att arbeta i annan organisation för att öka samverkan och kunskapsspridning.

Individrörlighet: Vistas i en annan organisation
Stängde 4 oktober 2017

Vi finansierar kostnader för forskare och utvecklingspersonals vistelse i annan organisation eller sektor än hemmaorganisationen.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2015-05904

Statistik för sidan