Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Denna satsning ska underlätta för individer att röra sig mellan akademin, indsutrin och offentlig sektor, för att därmed öka samarbetet och utbytet mellan de olika verksamheterna.

Öppna ansökningstillfällen

5 veckor kvar
Stänger om 5 veckor

Individrörlighet för innovation

Stänger om 5 veckor

Finansiering för personer inom verksamhetsutveckling och forskning som ger möjlighet att arbeta i annan organisation. Syftet är att öka samverkan och kunskapsspridning.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till april 2018

Individrörlighet för innovation - andra ansökningstillfället 2018

Planerad till april 2018

Vi erbjuder tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan sektor än sin nuvarande. Följande uppgifter är preliminära. Vi uppdaterar sidan när det finns mer information.

Preliminär
Planerad till augusti 2018

Individrörlighet för innovation - tredje ansökningstillfället 2018

Planerad till augusti 2018

Vi erbjuder tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan sektor än sin nuvarande. Följande uppgifter är preliminära. Vi uppdaterar sidan när det finns mer information.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 4 oktober 2017

Individrörlighet: Vistas i en annan organisation

Stängde 4 oktober 2017

Vi finansierar kostnader för forskare och utvecklingspersonals vistelse i annan organisation eller sektor än hemmaorganisationen.

Stängd
Stängde 22 maj 2017

Pröva en ny sektor

Stängde 22 maj 2017

Tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska kunna arbeta i en annan sektor än sin nuvarande.

Stängd
Stängde 31 januari 2017

Individrörlighet för innovation 2017 1

Stängde 31 januari 2017

Rörlighet mellan akademi, institut, offentlig och privat sektor för samverkan, innovation och karriär.

Stängd
Stängde 4 oktober 2016

Nationell individrörlighet för innovation

Stängde 4 oktober 2016

Nationell individrörlighet för innovation 2016 3

Stängd
Stängde 16 juni 2016

Nationell individrörlighet för innovation

Stängde 16 juni 2016

Nationell individrörlighet för innovation - 2016 2

Stängd
Stängde 17 mars 2016

Nationell individrörlighet för innovation

Stängde 17 mars 2016

Nationell individrörlighet för innovation - 2016 1

Stängd
Stängde 16 november 2015

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stängde 16 november 2015

Stöd till individers rörlighet mellan aktörer i forsknings- och innovationssystemet